LEDIG STILLING:

HØYSKOLELÆRER/HØYSKOLELEKTOR I EIENDOMSMEGLING

Søknadsfrist: 4.april

HANDELSHØYSKOLEN BI CAMPUS STAVANGER

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Les mer om os her.Søknadsfrist: 4.april


Arbeidssted: Stavanger

Jobbtype: Fast/ Heltid

Type stilling:  Høyskolelærer/Høyskolelektor i eiendomsmegling/ Jurist 


SØK STILLINGEN HER

Ved Handelshøyskolen BI, campus Stavanger, er det ledig en fast stilling som høyskolelærer/høyskolelektor i eiendomsmegling, alt. høyskolelektor i rettsvitenskap.

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmegling og eiendomsutvikling, og både kandidater med master i rettsvitenskap, master i eiendomsutvikling og bachelor i eiendomsmegling kan søke.

Stillingen er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har nettopp opprettet et bachelorprogram i rettsvitenskap og skal opprette et masterprogram i rettsvitenskap med oppstart høsten 2026. Fra før har instituttet en stor kursportefølje med ansvar for bachelorstudier i forretningsjus og økonomi og eiendomsmegling. Instituttet har også et masterstudium i forretningsjus og økonomi.

Instituttet er også sterkt involvert i bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning, og undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi, grønn vekst, bærekraft, forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.

For mer informasjon; besøk institutts hjemmeside her.

 
Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter.

Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene.

Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller -utvikling, vil bli tillagt vesentlig vekt. Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen.

 

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig relevant mastergrad (5 år). For søkere med bachelorgrad i eiendomsmegling vil det bli stilt krav om at man oppnår tilsvarende en mastergrad i løpet av de fire første årene etter tilsetting.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunn eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.

Andre bedømmelseskriterier

 • Kandidaten må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tidligere erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.
 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt erfaring med utvikling av studieprogram vil bli verdsatt.

Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

 

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

 

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (hvis relevant, inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Paul Henning Fjeldheim, Associate Dean for Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi, paul.h.fjeldheim@bi.no, tlf. 4641 0445, eller direktør BI Campus Stavanger, Monica Hammervold, monica.hammervold@bi.no, tlf. 90131170

 

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk. Søknadsfrist: 04.04.2024

Powered by Labrador CMS