NYTT OM NAVN:

Gunhild Bergan har startet opp Advokat Gunhild Bergan

Gunhild Bergan.

Advokat Gunhild Bergan har sluttet i Elden Advokatfirma AS i Oslo og startet opp Advokat Gunhild Bergan i Oslo.

Etter å ha jobbet i Elden Advokatfirma i 17 år, startet Bergan sitt eget enkeltpersonforetak i kontorfellesskap med andre. Hun har jobbet som advokat og forsvarer i mange år, og arbeidshverdagen hennes vil bli veldig lik i nytt firma.

Bergan er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Tidligere har hun vært fast bistandsadvokat ved de samme domstoler.

Bergan har sittet i styret i Forsvarergruppen i 7 år.

Powered by Labrador CMS