LEDIG STILLING:

Samfunnsbedriftene søker dyktig og samfunnsengasjert advokat

Søknadsfrist: 24.mai

Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper.

 Fellesnevneren for våre medlemmer er at de er helt eller delvis i offentlig eie, og at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv. 

Samfunnsbedriftene jobber for et nyskapende arbeidsliv og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.Vi ønsker lokalsamfunn der våre medlemmer er gode arbeidsgivere som bruker kunnskap, innovasjon og teknologi til å levere gode, effektive og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv. 

Våre medlemmer representerer en rekke bransjer; energi og ikt, avfall, brann, havn, vann og avløp, arbeidsinkludering, revisjon, kontroll og økonomi, eiendom, kultur/park/idrett, helse/omsorg, parkering/samferdsel, kompetanse og rådgivning.

Les mer om oss her.


Søknadsfrist: 25.mai


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Fast/Heltid

Type stilling: AdvokatSØK STILLINGEN HER

Som advokat hos oss får du jobbe for offentlig eide virksomheter som leverer både lovpålagte tjenester og tjenester av forretningsmessig karakter. 

Samfunnsbedriftenes medlemmer ivaretar sentrale samfunnsoppgaver og spiller en nøkkelrolle i å utvikle bærekraftige lokalsamfunn på mange ulike områder: energi, havn, avfall, brann og redning, vann og avløp, revisjon, arbeidsinkludering, museer, krisesentre, arkiv m.fl.

Våre 38 ansatte jobber dedikert med myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og andre relevante aktører for å bedre rammebetingelsene for selskapene vi organiserer. 

Du skal inngå i Samfunnsbedriftene Advokattjenester, som har ansvar for rådgivning på alle rettsområder, med unntak av arbeidsrett og tariff som ivaretas av et eget team. Du vil jobbe med rettsområder som selskapsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, kommunalrett, statsstøtte og konkurranserett. Vi gir også bistand innen medlemmenes særlovgivning som havne- og farvannsrett, avfallsrett og energirett. 

I vårt daglige arbeid samarbeider vi tett med de ulike fagteamene for å finne gode løsninger for medlemmene våre.

Vi har samarbeidsavtaler med flere advokatkontor.

Arbeidsoppgaver:

• Advokatbistand til medlemmene – muntlig og skriftlig

• Kursing av medlemmer i rettslige temaer

• Kurs i eierstyring og styrearbeid/ansvar

• Mindre utredningsoppdrag

• Generelt påvirkningsarbeid i lovgivningsprosesser og arbeid med viktige saker og rettsspørsmål som angår våre medlemmers rammevilkår

• Utarbeiding av høringsuttalelser

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Kvalifikasjonskrav:

• Cand. jur./Master i rettsvitenskap med advokatbevilling

• Forvaltningskompetanse/erfaring fra offentlig forvaltning eller tilsvarende erfaring

• Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring

• Meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

• Spisskompetanse innen relevante faglige kjerneområder – f.eks. selskapsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, statsstøtte og/eller konkurranserett

• Ønske om å jobbe bredt med flere rettsområder

• Trives med å formidle kunnskap

• Engasjement for viktige samfunnsspørsmål og våre medlemmer

Personlige egenskaper/annet:

• Strukturert, med evne til å jobbe selvstendig

• Løsningsorientert, fleksibel, fremoverlent

• Stor arbeidskapasitet og god kommunikasjonsevne

• Personlig egnethet, omgjengelighet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi har et godt faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter, og en åpen og hyggelig tone på arbeidsplassen der trivsel står sentralt.

I tillegg til ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser med fleksibel arbeidstidsordning, har vi meget gode ordninger for pensjon og forsikring for våre ansatte. Lønn etter avtale.

Samfunnsbedriftene er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og etnisk bakgrunn.

Vi har moderne kontorer som ligger sentralt plassert i Oslo sentrum, ved Nationaltheatret/ Vika terrasse. 

Spørsmål om stillingen: 

Agnete B. Sommerset
Juridisk direktør
99 24 79 88


Powered by Labrador CMS