NYTT OM NAVN:

Camilla Raastad ny partner i Bull & Co

Camilla Raastad.

Advokat Camilla Raastad har sluttet i NHO Logistikk og Transport og tiltrådt som partner i Bull & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Camilla kommer inn med spisskompetanse på transport, logistikk og arbeidsrett. Hun har jobbet for aktører innenfor logistikk- og transportindustrien i over 20 år, og kommer nå fra stilling som advokat i NHO Logistikk og Transport, hvor hun har vært siden 2018. Hovedtyngden av oppdrag og problemstillinger som Camilla jobber med knytter seg til transportrett med hovedvekt på veg og sjø, men også flyfrakt og jernbane. I tillegg har Camilla mye erfaring med rådgivning og tvistesaker knyttet til forståelse og bruk av NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser), samt toll- og avgiftsproblematikk.

Innenfor transportretten har Camilla også bistått i mange reklamasjonssaker, både ved forsinkelse og skade på gods, og med utarbeidelse, gjennomgang og kvalitetssikring av transportavtaler, kunde-, leverandør- og agentavtaler. Hun har også erfaring med å hjelpe logistikk- og transportvirksomheter når kunder går konkurs og i tvister knyttet til oppsigelse av lagringsoppdrag, såkalt tredje- og fjerdeparts logistikk.

- Det er få advokater i Norge som kan vise til så god kompetanse på logistikk- og transportjuss som Camilla. Jeg har samarbeidet med Camilla over flere år og opplever at hun forstår bransjen veldig godt, er kommersiell og løsningsorientert, og nyter stor tillit hos de kundene hun jobber for. Med rekrutteringen av Camilla får vi landets beste fagmiljø innen transport, logistikk og speditørforsikring, sier Runar Hansen, partner og leder av faggruppen for transport og logistikk i Bull.

Logistikk- og transportbransjen er i kontinuerlig utvikling med stadig nye konsolideringer. Bransjen har i lang tid vært preget av oppkjøp og sammenslåing av bedrifter. Denne trenden stiller store krav til bransjekunnskap hos oss som advokater for å kunne bistå bedriftene best mulig.

- Jeg gleder meg til å være med å bygge et skikkelig kompetent team på transport- og logistikk. Det er en bransje jeg trives veldig godt å jobbe sammen med, og jeg kjenner driverne i bransjen svært godt etter å ha jobbet med dette fagfeltet i et par og tyve år. For egen del har jeg stor tro på og god erfaring med å kjenne bransjen og klientmassen man arbeider med innenfra. Det gjør det enkelt og raskt å forstå hva problemet er og hvordan det skal løses til bedriftens beste. Bull har også en bredde i fagkompetanse som gjør at jeg vet at de kundene jeg jobber med får god hjelp på områder jeg selv ikke håndterer, sier Camilla Raastad.

I tillegg til å ha vært i NHO-systemet i flere perioder, har Camilla tidligere drevet egen advokatpraksis og vært HR-direktør i en av Norges største logistikkbedrifter. Særlig erfaringen fra HR-rollen har vært nyttig å ha med seg når hun rådgir transport- og logistikkaktører i arbeidsrettslige spørsmål, så vel individuelle som kollektive problemstillinger. Et område hun også har jobbet mye med de senere årene.

- Vi ser at det å ha med seg perspektiver fra ulike roller og fagområder inn i rådgivningen er nyttig. Det gjør at vi lettere setter oss inn i alle sidene av saken og forstår hvilke behov det er viktig å hensynta i løsningene. Jeg tror vi kommer til å se mer av denne type tverrfaglig erfaring som Camilla har i advokatbransjen fremover, sier Tine Engstrøm Wærsten, daglig leder i Bull.

Powered by Labrador CMS