ADVOKATJOBB:

ENTREPRISE-advokat/partner med vilje og evne til videreutvikling

Søknadsfrist: Løpende


Søknadsfrist: Løpende


Arbeidssted: Henrik Ibsens gate 90

0255 Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Advokatfirmaet er et nisjefirma som i det alt vesentlige har næringsklienter innen fagfeltet entreprise.

Vi er i dag to partnere og en advokatfullmektig som ønsker å utvide kompetansen og kapasiteten med en kvalifisert advokat med erfaring innen entreprise.

VISJON

Vår visjon er å tilby aktører i byggebransjen kompetanse og kapasitet i løpende virksomhet og ved tvister. Kundene tilbys bistand innenfor vårt fagområde entreprise, men gjennom samarbeid med andre advokatfirmaer vil vi sørge for at våre kunder får kompetent bistand også utenfor kompetanseområdet.

VIRKSOMHET

Advokatfirmaet består i dag av to partnere og en advokatfullmektig som alle har jobbet sammen også tidligere.

Virksomheten er bygget opp for å være organisert med utstrakt bruk av digitale verktøy med sikte på effektiv drift og gode rutiner. Organiseringen er lagt opp for å være skalerbar.

BELIGGENHET

Kontorene er i dag på Solli Plass med praktisk adkomst fra de fleste retninger. Virksomheten er i et kontorhotell med fleksible muligheter for møtefasiliteter, felles kantine m.v.

HJEMMESIDER FOR BRANSJEN

Advokatfirmaet blir profilert gjennom ulike formelle og uformelle samarbeidsavtaler. Over tid har advokatfirmaet utarbeidet informative hjemmesider med løpende oppdateringer av relevant fagstoff. Foruten relevant stoff for bransjen er det utarbeidet en rekke hjelpedokumenter som brukerne kan laste ned og benytte. De som laster ned dokumenter får også Nyhetsbrev med relevant stoff som sendes ut jevnlig.

NYHETSBREV

Advokatfirmaet sender ut Nyhetsbrev med ulike artikler og hjelpedokumenter som være relevant for aktører innen byggebransjen. Nyhetsbrevene og tilbakemeldingene på Nyhetsbrevene gir god kontakt med bransjen. Det er i dag mer enn 3.000 som har meldt seg på som mottakere av våre Nyhetsbrev.

BOKSALG

Advokat Tryti har fra 2013 utgitt boken «Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards entreprisekontrakterog kontrakter med forbruker» (2021). Boken er et konsentrat av de ulike kontraktene oppsummert på en måte som skal gjøre kontraktene mer forståelig og tilgjengelig for ikke-jurister. I 2021-utgaven er boken supplert med QR-koder med link til video-innspillinger av en del av de mer sentrale kapitlene. Disse videoene kan lastes ned på mobiltelefon eller tilsvarende.

Boken er solgt i mer enn 10.000 eksemplarer og har i 2021 - utgaven aleine solgt nær 2.000 eksemplarer. Boken selges bare gjennom advokatfirmaet.

KURS OG SEMINARER

Advokat Tryti har gjennom en årrekke holdt KONTRAKTSEMINARET ENTREPRISE (to dagers seminar) og TOTALENTREPRISE (en dag). Så langt mulig har disse blitt holdt hvert ½-år som åpne seminarer. Disse holdes simultant både fysisk og digitalt. Se mer om disse på www.kontraktseminaret.no.

I tillegg holdes det en rekke spesialtilpassede bedriftsinterne seminarer som ønsker å forbedre kunnskapene i organisasjonen og som ønsker å bli bedre på egne rutiner på de kontraktene de anvender.

Vi får gode tilbakemeldinger på våre kurs og seminarer.

ADVOKATEN VI SØKER

Vi søker en advokat som er interessert i å bli med på å videreutvikle og videreføre den virksomhet som er etablert. Advokatfirmaet anses å være godt innarbeidet som en aktør innen entreprise, men trenger mer ressurser.

Den som søkes må være engasjert, ha vilje og evne til å ta initiativer, ha god kapasitet, må være sosial og omgjengelig og ha evne og vilje til å benytte ny teknologi.

I utgangspunktet søkes det etter en advokat, med intensjon om å bli partner i et advokatfirma for å bidra til at virksomhetens videreutvikling og vekst.

KONTAKT

Interesserte kan ta kontakt med advokat Helge A. Tryti på telefon 907 38936 for ytterligere informasjon. Se for øvrig på våre hjemmesider www.tryti.no.

Søknader med vedlegg bes sendt på e-post til helge@tryti.no.

Powered by Labrador CMS