ADVOKATJOBB:

Senior advokat/Partner/Næring/Vekst
/Bærekraft

Søknadsfrist: 18. august

Codex er et fremtidsrettet og proaktivt advokatfirma med store ambisjoner. Vi tilbyr effektiv og løsningsorientert bistand. Forretningsjuridisk rådgivning og kommersiell bransjeforståelse. Codex bistår innen alt fra selskaps- og arbeidsrett, til teknologi, familie, eiendom, entreprise og beskyttelse av immaterielle verdier.

Innsikt og interesse i våre kunders behov, ønsker og bekymringer er nøkkelen til å utvikle relevante tjenester og produkter. Derfor har vi en organisasjon gjennomsyret av mangfold i personlighet, erfaring og tankesett. Selvfølgelig alltid med en solid grunnmur av førsteklasses juridisk kompetanse. I Codex er de ansatte profesjonelle og entusiastiske, men skal også etterleve definerte verdier som raushet og åpenhet. Vi tror fremtidens advokatfirmaer er mer utadvendte, på en måte som skaper forståelse og tillit.

Codex er av FN anerkjent som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. Vi er pådriver i for å skape forretningsmessig utvikling i samspill med bærekraft.


Søknadsfrist: 18. august


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Senior advokater/ Partnere

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Codex Advokat Oslo AS er et fremoverlent og fremtidsrettet advokatkontor med over 80 ansatte. Vi betjener privatpersoner og bedriftskunder både nasjonalt og internasjonalt samt offentlige etater og institusjoner.

Codex har en raskt voksende portefølje innen næring, spesielt innenfor virksomheter som ønsker utvikling, risikominimering og konkurransekraft i et bærekraftperspektiv. Codex er gjennom FN-initiativet Climate Neutral Now anerkjent som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden. For oss handler dette om å utvikle vår forretning med et tydelig bærekraftelement. Vi skal gi råd, veilede og utvikle tjenester som speiler de behov, krav og bekymringer som våre kunder har. Vi ønsker å levere våre tjenester i team bestående av advokater med ulik tverrfaglig spisskompetanse. Samhandling med andre er derfor essensielt for at vi skal lykkes. Vi vektlegger at våre advokater skal se helheten og jobbe for langsiktige kundeforhold.

Vi ser etter senioradvokater/ partner med omfattende kompetanse innen våre fagområder/avdelinger på næring. Både som senioradvokat og partner vil du kunne få en nøkkelrolle og bidra til å bygge et selskap for fremtiden. Vi ønsker å rekruttere innenfor følgende fagområder:

Fagområde skatt

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • bedriftsbeskatning
 • bokettersyn
 • generasjonsskifter
 • konsernbeskatning
 • konserninterne transaksjoner
 • internasjonal beskatning
 • MVA – avgift
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet selskapsrett

Vi ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • transaksjoner
 • emisjoner
 • fisjoner
 • konsernstruktur/omorganisering
 • aksjonærforhold
 • generasjonsskifter
 • restrukturering og insolvens
 • granskning
 • forhandlinger
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet IPR og teknologi

Her ser vi etter en senioradvokat/partner med lang erfaring innenfor et eller flere av områdene under:

 • IPR-rettslige problemstillinger (varemerker, patent, design)
 • forhandleravtaler
 • distribusjonsavtaler
 • lisensavtaler
 • agenturavtaler
 • franchiseavtaler
 • it- kontrakter
 • fabrikasjons og tilvirkningskontrakter
 • tjenestekontrakter
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Fagområdet entreprise/ fast eiendom

Her ser vi etter en senioradvokat/ partner som har lang erfaring med et eller flere av punktene under:

 • rådgivning i alle fasene av et bygge- eller anleggs-prosjekt som også har kan være en strategisk rådgiver når bygge- og anleggsprosjekter planlegges og gjennomføres.
 • råd gjennom hele næringskjeden, fra erverv av utbyggingsareal til sluttført byggeprosjekt inkludert seksjonering, salg og eller utleie til alle typer bruksformål.
 • råd i refusjonssaker og ekspropriasjonssaker, herunder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven og krav om erstatning for tap ved reguleringsplan.
 • entreprisekontrakter
 • forhandlinger
 • prosjektgjennomføring
 • sluttoppgjør
 • plan og bygningsrett
 • offentlige anskaffelser
 • bærekraft for entreprenører
 • tvisteløsning- prosedyre
 • kurs og webinarer

Våre forventninger

 • du bør minst ha 7 års erfaring innenfor et av de beskrevne fagområdene/avdelingene.
 • du er kundeorientert og selvstendig med god evne til å sette deg inn i komplekse prosesser.
 • du er god til å skape relasjoner og jobbe i team. Du er løsningsorientert, positiv og entusiastisk i utøvelse av faget.
 • du ønsker å være med å bygge et selskap for fremtiden.
 • det er ønskelig med egen portefølje

Kontaktperson

Frank A. Braathen- Hauge
Stillingstittel: HR- Direktør
Telefon: 928 52 869
Nettverk: LinkedIn
Send melding

Om arbeidsgiveren

Codex advokat er samarbeidspartner og rådgiver for flere av Norges mest innovative og spennende selskaper med bærekraftfokus. Vi arbeider i tett samarbeid med våre kunder og har som mål å øke deres konkurransekraft og minimere risiko. Vår viktigste rolle er å bistå våre kunder med å fatte gode beslutninger og veilede dem for å nå deres mål.

Powered by Labrador CMS