NYTT OM NAVN:

Stian Mæland ny partner i Advokatfirmaet Staff

Stian Mæland.

Advokat Stian Mæland har sluttet i Advokat Stian Mæland co/ Advokatfelleskapet Mette Y. Larsen i Oslo og tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Staff AS i Oslo.

Mæland arbeider særlig som forsvarer i straffesaker. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår ellers i saker som gjelder arbeidsrett, erstatning, barnefordeling, barnevern og barnebortføring. Han er også medlem i lovutvalget for straff og straffeprosess i Advokatforeningen.

Powered by Labrador CMS