ADVOKATJOBB:

Kommuneadvokat til Lillestrøm Kommune

Søknadsfrist: 28. april

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er
Tillit - Inkludering - Nyskaping.
Besøk oss på www.lillestrom.kommune.no

Søknadsfrist: 28. april

Arbeidssted: Lillestrøm

Jobbtype: Kommuneadvokat

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Lillestrøm kommunen har eget advokatkontor som bistår kommunens ulike tjenesteområder med rådgivning og i rettslig prosess. Advokatkontoret består for tiden av fire advokater og én advokatfullmektig, og ledes av Kommuneadvokaten.

Arbeidsoppgaver

Kommuneadvokaten leder kontorets arbeid både faglig og administrativt. Stillingen innebærer personalansvar for kontorets ansatte og ansvar for økonomiforvalting av kontorets budsjett.

Det forventes at kontorets leder skal bidra med faglig veiledning av de øvrige advokatene, men også selv ha ansvar for en egen portefølje med både rådgivnings- og prosessoppdrag.

Lederen for Kommuneadvokaten må være i stand til å utøve rollen som Kommunedirektørens nærmeste rådgiver i juridiske spørsmål når politiske vedtak skal gjennomføres, bistå kommunens ledelse når det oppstår juridiske spørsmål i krisesituasjoner, og kunne bidra til at politikken har god tilgang til nødvendige juridiske avklaringer i forbindelse med sin behandling av saker.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en leder med lang og bred erfaring fra advokatvirksomhet, både i prosess og som rådgiver.

God oversikt over de rettsområdene som berører kommunens virksomhet, som blant annet kontraktsrett, plan- og bygningsrett, erstatningsrett, barneverns- og helserett, forvaltnings- og offentlighetsrett, og sivilprosess. Det er en forutsetning med bred erfaring fra og kunnskap om de forventninger advokatene møter fra barneverns- og helsenemnda, domstolene og andre tvisteløsnings- og klageorganer.

Det kreves god kunnskap om forholdet mellom politisk og administrativt nivå i kommunen, samt innsikt i og forståelse for dynamikken som utspiller seg mellom de to nivåene av virksomheten.

Leder av advokatkontoret må ha godt utviklet evne til fremtidsrettet strategisk planlegging, må kunne vise til god gjennomføringsevne, og ha høy grad av selvstendighet.Det kreves svært gode samarbeidsevner og rik evne til å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

Aktuelle kandidater bør ha erfaring med, eller gode refleksjoner om, hvordan man på best mulig måte leder et fellesskap bestående av selvstendige advokater med høy kompetanse.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
  • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
  • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, i samsvar med offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkere vil bli varslet i forkant dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tore Roald Riedl, kommuneadvokat/Avdelingssjef, 995 69 966
Trine Myrvold Wikstrøm, kommunedirektør, 918 11 033

Sektor: Offentlig
Sted: Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm
Bransje: Offentlig administrasjon, Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon: Jurist / Advokat, Ledelse, Jurist

Powered by Labrador CMS