ADVOKATJOBB:

Jurist til Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk (rådgiver/seniorrågiver)

Søknadsfrist: 1. juni

Er du jurist med interesse for teknologi?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter. Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk. Avdelingens fire seksjoner har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og ansvar for politikk for elektronisk kommunikasjon.

Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, samordning av den nasjonale IT-politikken og forvaltning av regelverk, blant annet personopplysningsforskriften, lov om elektroniske tillitstjenester og ekomloven.

Avdelingen har administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Vi har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.

Søknadsfrist: 1. juni

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Jurist

Type stilling: Fast- Heltid


SØK STILLINGEN HER

Vi samordner IT politikken for samfunnet og offentlig sektor og søker deg som vil jobbe med et fag i rask utvikling.

Om stillingen:

Seksjonen for IT-politikk har ansvar for strategi- og politikkutforming med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling. Vi arbeider med å påvirke samfunnets og offentlig sektors evne til å få gevinster ut av digitaliseringen og motvirke negative effekter.

IT politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer og vi identifiserer utfordringer, initierer, koordinerer og følger opp tiltak. Samordning av IT-politikken for samfunnet og for offentlig sektor er vår hovedoppgave, og vi har ansvar for flere lover og forskrifter i nasjonalt regelverk;

 • Lov om elektroniske tillitstjenester og lov om elektronisk handel
 • e-forvaltningsforskriften, forskrift om universell utforming av IKT, forskrift om IKT-standarder i offentlig sektor og forskrift om elektronisk faktura

Eksempler på aktuelle ansvarsområder:

 • regelverksutvikling ifm digitalisering i offentlig sektor
 • rettslige problemstillinger i dataøkonomien
 • oppfølging av nye legislative initiativer i EU på flere IT-relaterte områder
 • viderebruk av offentlige data - regulering
 • rettferdige villkår i digitale markeder
 • e-handel, eID og tillitstjenester
 • implementering av flere vedtatte EØS-relevante EU-rettsakter, bl.a. om fri flyt av ikke-personlige data, universell utforming av IKT, god forretningsskikk på digitale plattformer, felles digital portal for offentlige digitale tjenester.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver:

 • samordning av IT politikken for samfunnet og offentlig sektor, herunder bruk av flere samordningsfora på tvers av departementene
 • regelverksoppfølging og videreutvikling
 • implementering av flere EU- rettsakter i norsk lov og forskrifter
 • oppfølging av spørsmål knytet til dataøkonomien
 • bidrag til arbeidet med behov for IKT-kompetanse i offentlig sektor og næringslivet
 • også andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje bør kunne påregnes

Det er store utviklingsmuligheter i stillingen, blant annet i forbindelse med innslag av internasjonalt arbeid, men også fordi vårt fagområde er under stadig utvikling og har stort politisk fokus. Gjennom samordningsoppgaver er det mulighet å opparbeide seg et godt nettverk av samarbeidspartnere på tvers i eget, og andre departement, med KS, eksterne virksomheter og næringslivsorganisasjoner. Stillingen har høy grad av selvstendighet i oppgaveløsningen, men vi jobber mye teambasert.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • relevant arbeidserfaring

For stilling som rådgiver vil det normalt kreves 3 års arbeidserfaring. Særlig relevant erfaring kan kompensere noe for krav til lengde på erfaring.

For stilling som seniorrådgiver kreves normalt minst 5 års relevant arbeidserfaring, og evne til å jobbe selvstendig med egne ansvarsområdet innen faget.

Ønskelige kvalifikasjoner:

Det er en stilling med bredt ansvarsområde men vi ser etter deg som i tillegg til juridisk kompetanse har kompetanse på et eller flere av følgende felt:

 • teknologikompetanse
 • prosess/samordningskompetanse
 • innsikt i EU-lovgivningen på digitaliseringsområdet
 • generell kompetanse på EU-rett
 • erfaring med implementering av EU/EØS regelverk

Personlige egenskaper:

For å lykkes i stillingen mener vi at du bør ha disse egenskapene:

 • analytisk og strukturert
 • god til å etablere og pleie kontakter og nettverk
 • selvstendig og pålitelig
 • fleksibel og fremoverlent, vant til å ta initiativ
 • god samarbeidsevne
 • god arbeidskapasitet; god leveransekapasitet og takler et tidvis høyt tempo

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 550 000 - 750 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. (For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes).

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen her" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Avdelingsdirektør Katarina de Brisis,
tlf: 22 24 67 30/910 09 205,
e-post: kdb@kmd.dep.no

Powered by Labrador CMS