Group Head of Legal

Søknadsfrist: Snarest

Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har 2.200 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Mer om oss her.


Søknadsfrist: Snarest


Arbeidssted:
Lysaker

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Se for deg en verden hvor vi ikke sløser med ressursene. En sirkulær verden, en smartere verden. NG Groups 2.200 ansatte jobber hver dag med nye banebrytende løsninger innen sirkularitet. NG Group familien inkluderer mange brands og selskaper i Norge og Skandinavia, Polen og Storbritannia. Med kreativ tenkning og samarbeid, utfordrer vi konvensjonelle normer og regenererer ressurser slik at vi kan ta bedre vare på planeten og naturen vår. Vi er stolte av å spille en ledende rolle, sammen med våre kunder og partnere, i den grønne overgangen til en sirkulær økonomi. Vil du bli en pioner innen sirkularitet? 

NG Group søker en forretningsorientert advokat til å lede det juridiske arbeidet i konsernet. Vi tilbyr en ansvarsfull og selvstendig rolle med varierte faglige utfordringer i et ambisiøst miljø. Det juridiske arbeidsfeltet omfatter mange ulike rettsområder, som kontraktsrett, selskapsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, finansiering, tvisteløsning, miljørett, regulatoriske problemstillinger og compliance. Stillingen rapporterer til Group Chief Sustainability og har en sentral rolle som sekretær for konsernstyret. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere det juridiske arbeidet i konsernet
 • Sikre rett governance gjennom policies og prosedyrer
 • Rådgi konsernledelse og konsernfunksjoner samt ledere i plattformene, innenfor et variert tema av saker
 • Bistå i kontraktsforhandlinger, tvisteløsninger og M&A
 • Sekretær for konsernstyret
 • Lyttepost mot EU og utviklingen innenfor Green Deal
 • Vedlikeholde og videreutvikle konsernets kontraktssystem
 • Holde kurs og opplæring i juridiske fagtema
 • Støtte i konsernets compliance program
 • Kontaktperson mot ekstern juridisk kompetanse

Erfaring/Kompetanse:

 • Erfaring fra konsernjuridisk avdeling og/eller bakgrunn fra forretningsadvokat virksomhet
 • Advokatbevilling
 • Erfaring fra ulike rettsområder, herunder bl.a. kontraktsrett, M&A og selskapsrett
 • Svært god muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Trives i et hektisk miljø som gir både små og store oppgaver
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Kommersielt anlagt
 • Evner å prioritere de rette oppgavene

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i et av Nordens største konsern innenfor sirkulærøkonomi
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeid i flerfaglige team sammen med kollegaer med høy kompetanse
 • Et godt og pulserende arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet
 • Spørsmål om stillingen

Jan Kirkerud, Partner, Amrop,  Telefon:+47 98213812

Kaja Baarnes, Research Manager, Telefon:476 72 100

Powered by Labrador CMS