ADVOKATJOBB:

Leder for Forbundsadvokatene

Søknadsfrist: 19. mai

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med om lag 400.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere i sykehusene. Fagforbundet arbeider for et samfunn preget av omtanke, solidaritet og samhold.

www.fagforbundet.no

Fagforbundet arbeider aktivt for å nå målsetningene i IA - avtalen.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke


Søknadsfrist: 19. mai


Arbeidssted: Keysers gate 15, 0165 Oslo, Norge

Jobbtype: Leder for Forbundsadvokatene

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Fagforbundet søker leder for Forbundsadvokatene, - Fagforbundets juridiske kontor.

Avdelingen har i dag 5 advokater, 2 advokatfullmektiger, en rådgiver, en advokatassistent og en advokatsekretær.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsfeltene er primært arbeidsrettslige problemstillinger som forbundets medlemmer trenger bistand til, samt tilstøtende juridiske fagområder som b.la trygd, yrkesskade, erstatning og pensjon. Det er mye prosedyrearbeid, og generelt har advokatene gode fordypningsmuligheter til grundig juridisk arbeid med saker av prinsipiell betydning for forbundet. Avdelingen gir også bistand og fører saker innen kollektiv arbeidsrett.

Forbundsadvokatene gir i tillegg juridisk rådgivning innad til forbundets administrasjon og til forbundets politiske ledelse ved behov. Avdelingen har også ansvar for veiledning-og juridisk opplæring overfor seniorrådgivere på kompetansesentrene, - som er forbundets regionale rådgivningskontorer.

Tillagt stillingen ligger et nestlederansvar for Lov- og avtaleverkavdelingen hvor Forbundsadvokatkontoret er en underenhet sammen med Forhandlingsenheten, Omstillingsenheten og kompetansesentrene, - til sammen 106 medarbeidere. Det vil ligge til nestlederfunksjonen å ha et særlig ansvar for koordinering/oppfølgning av kompetansesentrene.

Leder av forbundsadvokatene bør:

 • ha juridisk embetseksamen og inneha advokatbevilling, ev dommererfaring

 • ha bred juridisk kompetanse og innsikt i arbeidsrettslige problemstillinger

 • kjenne godt til forhandlings - og prosedyrevurderinger av saker

 • ønske å prioritere tid til ledelse av en fagavdeling

Relevant dokumentasjon vedlegges søknaden i webcruiter.

Personlige egenskaper

Det er viktig at våre ledere lar seg motivere av å arbeide i en organisasjon med et tydelig verdigrunnlag og du bør:

 • være god til å se medarbeidere og opptatt av lagspill

 • være trygg og erfaren nok til ledelse av medarbeidere med spesialisert kunnskap

 • ønske å videreutvikle rutiner og legge ytterligere strategi for det juridiske fagfeltet i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling

 • Muligheten for å jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging for kompetanseutvikling

 • Et godt arbeidsmiljø

 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Kontaktinformasjon

Lars Erik Flatø, Daglig leder, 98207582 eller Pål Skarsbak, Leder Lov og avtaleverksavdelingen, 91581697

Powered by Labrador CMS