ADVOKATJOBB:

Advokat/advokatfullmektig søkes

Søknadsfrist: Løpende

Dalan advokatfirma er et selskap med lange tradisjoner. Vår opprinnelse kan spores tilbake til 1862 og har siden opprinnelsen fokusert på utvalgte rettsområder. Vi står derfor på et robust fundament og verdiene kompetent, profesjonell og forutseende er sentrale for vår virksomhet.

Vår misjon er å bidra til løsning av komplekse problemstillinger som sikrer verdiskapning og gode resultater for våre kunder.

Vårt mål er å ha de dyktigste og mest pålitelige partnerne og ansatte, og vi har flere advokater med møterett for Høyesterett. Vi rekrutterer med et klart mål for øyet – oppdatert kompetanse innenfor våre rettsområder og lidenskap for juss. Det er dette som bringer oss videre og som bidrar til gode løsninger for våre kunder.

Vi skal til enhver tid ha kundens beste i fokus, og vi drives av å opprettholde høy kvalitet. Hos oss er omsorg og engasjement overfor kunder og medarbeidere viktig. For å sikre tillitsbyggende kundeopplevelser skal vi være tilgjengelige og raske med tilbakemeldinger, og sørge for at oppdrag kanaliseres til den eller de av våre advokater som besitter den riktige kompetansen. Vårt mål er at vi skal kjennetegnes ved å være hyggelige og imøtekommende mot kunder, samarbeidsparter og motparter.

Vi søker kontinuerlig etter nye løsninger, og etterstreber metodikk som bidrar til å gjøre oss robuste for morgendagens utfordringer. Vi er opptatt av innovasjon og digitaliserer rutineoppgaver slik at advokatene kan konsentrere seg om faglig rådgiving.

Vårt mål er å komme frem til løsninger som utvikler kunder og prosjekter slik at de er bedre rustet for fremtiden.

Slik tilbyr vi morgendagens rådgivning bygget på tradisjoner.


Søknadsfrist:

Søknader vurderes løpende


Arbeidssted: Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektiger

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Dalan advokatfirma søker 2 -3 advokater / advokatfullmektiger til våre satsingsområder

Ønsker du å jobbe med juss sammen med andre med faglig nysgjerrighet i et firma med et spennende sakstilfang? Dalan advokatfirma ønsker flere dyktige medarbeidere med engasjement og interesse innenfor:

  • Eiendomsrett
  • Selskaps- og skatterett
  • Arbeidsrett
  • Familie- og arverett

Hvem ser vi etter?

Vi har behov for flere dyktige medarbeidere innenfor våre satsingsområder selskapsrett / kontraktsrett, eiendomsrett, arbeidsrett og familierett. Vi opplever en økende oppdragsmengde innenfor næringseiendom, plan- og bygningsrett, entreprise og selskapsrett. Vi har også jevnt økende tilfang innen arbeidsrett og familie- og arverett. God fremstillings- og kommunikasjonsevne på engelsk vil bli vektlagt.

Hva kan vi tilby?

  • Varierte utfordringer, mye ansvar og en spennende arbeidshverdag
  • Mulighet til å utvikle deg som advokat i et solid juridisk fagmiljø
  • God tilgang på prosessoppdrag for domstolene
  • Konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter
  • En fleksibel hverdag i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
  • Moderne og sentrale lokaler i Oslo

Hva kan vi tilby deg som advokatfullmektig?

Vi vil gi deg muligheten til faglig utvikling i et sterkt og støttende fagmiljø med stor takhøyde. Du vil få utstrakt og selvstendig klientkontakt, og solid tilgang på spennende prosessoppdrag. Våre advokatfullmektiger oppnår prosedyrekravene for advokatbevillingen i god tid før fullmektigperiodens minstetid.

Kontaktpersoner:

Svein Steinfeld Jervell, tlf. 414 78 644, e-post: jervell@dalan.no

Pål Gude Gudesen, tlf. 416 53 700, e-post: gudesen@dalan.no

Powered by Labrador CMS