ADVOKATJOBB:

Kommuneadvokat

Søknadsfrist: 15. august

Bli med å styrke laget!

Kristiansand kommune har 112 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene på lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.


Søknadsfrist: 15. august


Arbeidssted: Kristiansand kommune

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Det søkes etter en leder av kommuneadvokatkontoret med god relasjonskompetanse og samhandlingsevne, kjennetegnet av verdiene på lag, på stell, på hugget. Kommuneadvokaten leder et kontor bestående av ni advokater. Kommuneadvokaten gir advokattjenester til kommunens administrative og politiske organer, samt selskaper som kommunen har eierskap i. Kommuneadvokatkontoret har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslige og privatrettslig karakter og mye prosedyre. Kommuneadvokaten rapporterer til assisterende kommunedirektør.

Arbeidsoppgaver

Kommuneadvokaten har økonomi-, fag- og personalansvar for kommuneadvokatkontoret og skal lede, veilede og fordele saker på en hensiktsmessig måte. I tillegg kommer rådgivning og behandling av egne saker og prosedyre for fylkesnemnda og domstolene. Videre vil kommuneadvokatkontoret bistå i folkevalgte organer og bidra med internkurs i kommunen etter behov.

Sentrale rettsområder for kommuneadvokatkontoret vil være:

 • Arbeidsrett
 • Barnevernsrett
 • Enterprise og offentlige anskaffelser
 • Erstatningsrett
 • Forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetslov
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett.

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor kommuneadvokatens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves Cand. Jur. eller Master i rettsvitenskap
 • Gode faglige resultater og sterk faglig tyngde
 • Advokatbevilling i Norge
 • Lang og bred prosedyreerfaring er ønskelig
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet er ønskelig
 • Forståelse for politiske prosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du tar raskt til deg ny kunnskap, og er i stand til å bruke kunnskap du har på en ny måte.
 • Du setter deg utfordrende mål og jobber hardt for å nå dem.
 • Du søker stadig etter måter å etablere troverdighet, tillit og innflytelse hos andre.
 • Du formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig.
 • Du er opptatt av å fremme effektive grupper ved å tilrettelegge for og bygge på andres ideer.
 • Du har evne til å delegere ansvar og kan motivere og inspirere medarbeidere
 • Du har gjennomslagskraft og kan vise til dokumentert gjennomføringsevne

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte oppgaver med mange utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktinformasjon

Kjell A. Kristiansen
Assisterende kommunedirektør
98299713

Powered by Labrador CMS