ADVOKATJOBB:

Harstad kommune har ledig 100 % fast stilling som advokat

Søknadsfrist: 23. mars

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søknadsfrist: 23. mars

Arbeidssted: Harstad

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Om stillingen:

Kommuneadvokaten er organisert direkte under kommunedirektøren. Kontoret består for tiden av to advokater og en advokatfullmektig.

Kommuneadvokaten prosederer kommunens rettssaker og bistår kommunens ledelse, administrasjon, enheter og kommunale foretak med juridisk rådgivning innenfor et bredt spekter av rettsområder.

Advokatene er selvstendig i juridiske spørsmål. Rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag, og innenfor rammen av advokatetiske prinsipper.

Advokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet, forebygge tvister og håndtere saker profesjonelt og effektivt.

Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform - Åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling- til praksis i egen hverdag.

Arbeidsoppgaver:

Juridisk rådgivning

Prosedyreoppdrag for domstol og barneverns- og helsenemnda

Intern opplæring av andre ansatte i kommunen

For særlig kvalifiserte kandidater kan saksfordelingsansvar/administrering av kommuneadvokatkontoret være aktuelt

Kvalifikasjoner:

Gode juridiske kunnskaper og eksamensresultater

Advokatbevilling

Relevant praksis. Fortrinnsvis som advokat innenfor de rettsområder som kommuneadvokaten jobber innenfor, f.eks. generell og spesiell forvaltningsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett og offentlige anskaffelser.

Personlig egnethet tillegges stor vekt, herunder om søkerne kan arbeide selvstendig, effektivt og under press, men som samtidig har gode evner til å samarbeide med andre.

Det forutsettes at søkerne viser stor grad av bevissthet i rollen som advokat, både internt og eksternt.

Kjennskap til offentlig forvaltning og det politiske styringssystemet vil være en fordel.

I Harstad kommune får du:

En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Muligheten til å jobbe innenfor et bredt spekter av rettsområder.

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.

Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Lønn etter avtale

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:

Kristian Fredheim, kommuneadvokat/enhetsleder, 41524251, kristian.fredheim@harstad.kommune.no

Hugo Thode Hansen, kommunedirektør, 97789673, hugo.hansen@harstad.kommune.no

Powered by Labrador CMS