ADVOKATJOBB:

Dalan advokatfirma søker eiendomsadvokater

Søknadsfrist: 16. oktober

Dalan advokatfirma er et selskap med lange tradisjoner. Vår opprinnelse kan spores tilbake til 1862 og har siden opprinnelsen fokusert på utvalgte rettsområder. Vi står derfor på et robust fundament og verdiene kompetent, profesjonell og forutseende er sentrale for vår virksomhet. Vår misjon er å bidra til løsning av komplekse problemstillinger som sikrer verdiskapning og gode resultater for våre kunder. Vårt mål er å ha de dyktigste og mest pålitelige partnerne og ansatte, og vi har flere advokater med møterett for Høyesterett. Vi rekrutterer med et klart mål for øyet – oppdatert kompetanse innenfor våre rettsområder og lidenskap for juss. Det er dette som bringer oss videre og som bidrar til gode løsninger for våre kunder.


Søknadsfrist: 16. oktober


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Hvem er vi?

Dalan advokatfirma har lange tradisjoner og dype røtter innen eiendomsrett. Helt siden firmaets opprinnelse i 1862, har eiendomsrettslige problemstillinger preget firmaets virke. Mange av etterkrigstidens prinsipielle saker innen eiendomsrett er prosedert av advokater fra Dalan advokatfirma.

Dette er en bakgrunn vi er stolte av, samtidig som vi i dag er et moderne advokatfirma med flere ulike fagområder. Våre fagområder består i dag av:

- Eiendomsrett

- Selskaps- og kontraktsrett

- Arbeidsrett

- Familie- og arverett

Vår rettesnor som firma er faglig dyktighet, integritet og kommersiell forståelse. Vi tilbyr et spennende og variert sakstilfang, samt et godt miljø for faglige diskusjoner og utvikling.

Hvem ser vi etter?

Vi ser nå spesielt etter følgende kandidater:

  • Erfaren advokat med partnerambisjoner.

  • Advokat med noe erfaring, fortrinnsvis innen entreprise, bolig- og næringseiendom og/eller selskapsrett.

  • Advokatfullmektiger innen alle våre fagområder (nyutdannede oppfordres til å søke).

Vi er et firma i rask utvikling, og ser etter kandidater som ønsker å ta aktiv del i videreutvikling av firmaet.

Hva kan vi tilby?

  • Varierte utfordringer, mye ansvar og en spennende arbeidshverdag
  • Mulighet til å utvikle deg som advokat i et solid juridisk fagmiljø
  • God tilgang på prosessoppdrag for domstolene
  • Konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter
  • En fleksibel hverdag i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
  • Moderne og sentrale lokaler ved rådhuset i Oslo med treningsrom, sykkelparkering og garderober

Hva kan vi tilby deg som advokatfullmektig?

Vi vil gi deg muligheten til faglig utvikling i et sterkt og støttende fagmiljø, med stor takhøyde for spørsmål og faglige diskusjoner. Du vil få utstrakt og selvstendig klientkontakt, og solid tilgang på spennende prosessoppdrag. Våre advokatfullmektiger har oppnådd prosedyrekravene for advokatbevillingen i god tid før fullmektigperiodens minstetid.

Vi behandler søknader løpende. Søknadsfrist 16. oktober.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til stillingene:

Jan-Erik Nielse, Advokat, 928 03 540

Håkon Mathiesen, Advokat, 934 95 901

Mer om arbeidsgiver:

Vi skal til enhver tid ha kundens beste i fokus, og vi drives av å opprettholde høy kvalitet. Hos oss er omsorg og engasjement overfor kunder og medarbeidere viktig. For å sikre tillitsbyggende kundeopplevelser skal vi være tilgjengelige og raske med tilbakemeldinger, og sørge for at oppdrag kanaliseres til den eller de av våre advokater som besitter den riktige kompetansen. Vårt mål er at vi skal kjennetegnes ved å være hyggelige og imøtekommende mot kunder, samarbeidsparter og motparter.

Vi søker kontinuerlig etter nye løsninger, og etterstreber metodikk som bidrar til å gjøre oss robuste for morgendagens utfordringer. Vi er opptatt av innovasjon og digitaliserer rutineoppgaver slik at advokatene kan konsentrere seg om faglig rådgiving.

Vårt mål er å komme frem til løsninger som utvikler kunder og prosjekter slik at de er bedre rustet for fremtiden. Slik tilbyr vi morgendagens rådgivning bygget på tradisjoner.

Powered by Labrador CMS