ADVOKATJOBB:

ADVOKATER

Søknadsfrist: 20. juni

Les mer om oss her.


Søknadsfrist: 20. juni


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast

Antall stillinger: 2-4


SØK STILLINGEN HER


Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS ble etablert i 2010. Vi er lokalisert i representative lokaler i Universitetsgata 22/24, vis a vis Det juridiske fakultet. Vi tilbyr juridisk bistand av høy kvalitet til næringslivet og privatpersoner, innenfor de fleste sentrale rettsområder. Vi fokuserer særlig på fast eiendom, alminnelig forretningsjus, arbeidsrett og familie- og arverett. Våre advokater prosederer jevnlig saker for domstolene.

Vi har et forholdsvis ungt arbeidsmiljø og ambisjoner om å være et av de foretrukne advokatfirmaene på det sentrale østlandsområdet. Vi ønsker å knytte til oss engasjerte og faglig sterke jurister med gode sosiale ferdigheter for å nå dette målet. Vi er i dag tolv advokater og fire administrativt ansatte. Vi har stort oppdragstilfang og er i sterk vekst.

Vi vektlegger juridisk kompetanse, kommersiell forståelse og sosiale egenskaper. Vi ser primært etter kandidater med advokatbevilling og minimum tre til seks års erfaring. Vi tilbyr gode betingelser og egen portefølje teller positivt. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til :

Advokat Are Aurlien
aa@avco.no
Tlf 21 09 59 95

Advokat Pål Fagerberg Nilson
pfn@avco.no
Tlf 21 09 59 95

Skriftlig søknad i en samlet PDF-fil sendes: aa@avco.no.

Powered by Labrador CMS