ADVOKATJOBB:

ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

Søknadsfrist: 15. januar

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA ble etablert i 1941. Vi bistår klienter både fra det private næringsliv, det offentlige og privatpersoner. Vi tilbyr rådgivning og tvisteløsning både innenfor forretningsjuss og personjuss, samt innenfor økonomiske straffesaker. Våre advokater prosederer regelmessig saker for domstolene og voldgiftsretter. Flere av våre advokater tar oppdrag som voldgiftsdommere, underviser ved det Juridiske Fakultet ved Universitet i Oslo, samt tar jevnlig oppdrag som foredragsholdere, herunder for Juristens Utdanningssenter, Advokatforeningen og andre foreninger og organisasjoner. Flere av våre advokater innehar også en rekke styreverv.


Søknadsfrist: 15. januar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA holder til sentralt ved Solli plass på Frogner i Oslo.

På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å knytte til oss en ny advokat/advokatfullmektig.

Vi har en bred sivilrettslig portefølje som omfatter det forretningsjuridiske og det privatrettslige området. Vi yter juridiske tjenester på et høyt faglig nivå. Vi ønsker å ansette en advokat/advokatfullmektig med høy faglig kompetanse, stor arbeidskapasitet og med tidligere erfaring som advokat/advokatfullmektig. Den som ansettes må ha evne til å arbeide selvstendig og være kommersielt anlagt.

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samt konkurransedyktige betingelser. Den som ansettes kan påregne prosedyre for domstolene.

Søknader vurderes fortløpende. Elektronisk søknad med kopi av vitnemål, attester og CV sendes snarest, og senest innen 15.01.23 til ab@eckfos.no.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Harald Kvarme, advokat, tlf. 23 08 57 20.

Ytterligere informasjon om vårt firma finner du på vår hjemmeside: www.eckfos.no.

Powered by Labrador CMS