Teamleder for avtalespesialistordningen
Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF

Søknadsfrist: 20.november

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 96 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 81 000 medarbeidere.Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Totalt er vi omlag 200 medarbeidere i RHF-et som sørger for at befolkningen i helseregionen tilbys gode spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold borte fra arbeidslivet. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no

Søknadsfrist: 20.november

Arbeidssted: Hamar

Jobbtype: Fast

Type stilling:  Teamleder avtalespesialistordningen

SØK STILLINGEN HER

Helse Sør-Øst RHF har individuelle avtaler med i overkant av 900 lege- og psykologspesialister. Disse fordeler seg på omtrent 300 psykologer, 160 psykiatere og 450 legespesialister innen somatiske fagområder. Forvaltningen av avtalespesialistordningen er organisert som en matrise mellom enhet for psykisk helsevern og rusbehandling og enhet for somatikk og rehabilitering, begge i avdeling for medisin og helsefag, og avdeling personal og kompetanseutvikling. I alt arbeider fem spesialrådgivere/rådgivere som saksbehandlere i avtalespesialistordningen. 

Den daglige forvaltningen av avtalespesialistordningen består i stor grad av rekruttering og oppfølging av avtalespesialistene i regionen. Det er et utstrakt samarbeid med de andre regionale helseforetakene, helseforetakene i Helse Sør-Øst, profesjonsforeningene og Helse- og omsorgsdepartementet.

 Vi søker en person som kan lede det daglige arbeidet og være med på å utvikle forvaltningen av avtalespesialistordningen videre. Avhengig av fagbakgrunn kan stillingen organisatorisk rapportere til avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering eller avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling. Det daglige arbeidet vil kreve tett samarbeid med begge og med direktør for personal og kompetanseutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Generell saksbehandling
 • Bidra til rekruttering og god faglig oppfølging av avtalespesialistene
 • Bidra til å kartlegge behov for avtalehjemler i regionen
 • Lede og delta i prosjektarbeid for å utvikle forvaltningen av ordningen
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig eller samfunnsfaglig utdanning på minimum bachelornivå, gjerne masternivå. Stillingen passer godt for jurist, alternativt for lege eller psykolog med interesse for regelverksforvaltning og –utvikling, men også annen bakgrunn kan være relevant.
 • Forvaltningskompetanse og kunnskap om offentlig saksbehandling
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten og/eller helseforvaltningen er en fordel
 • God innsikt i helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

Personlige egenskaper

 • Evne til å inspirere og oppmuntre medarbeidere og skape lagånd
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og resultatorientert, men samtidig initiativrik
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid

Tiltredelse etter avtale.

Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til: 

Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork tlf. 926 32 220 eller avdelingsdirektør Cecilie Skule tlf.920 32 854.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Skien og Oslo. Stillingen er primært plassert på Hamar, men fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Reisevirksomhet må påregnes.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført i søkerlisten, jfr. offentlighetsloven §25. Søkere vil bli varslet om dette i forkant.

Powered by Labrador CMS