ADVOKATJOBB:

Seniorrådgiver i enhet for generelle juridiske saker

Søknadsfrist: 11. september

Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig og domstolslignende forvaltningsorgan som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker. Alle saker vi behandler i UNE, har først blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).


Vi har ca. 250 medarbeidere og holder til sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

www.une.no


Søknadsfrist:
11. september


Arbeidssted:
Oslo

Jobbtype: Seniorrådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi har ledig en fast stilling i enhet for generelle juridiske saker (GJS).

GJS inngår i UNEs fagavdeling, og består for tiden av 11 medarbeidere. Hovedoppgaven vår er å bistå nemndledere, sekretariatet og ledergruppa i faglige spørsmål, enkeltsaker og generelle juridiske saker. Vi har en særlig kompetanse innen utlendingsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Enheten har også andre oppgaver, som f.eks. utarbeiding av notater og interne retningslinjer, veiledning og opplæring og koordinering av UNEs rettssaksarbeid.

Vi søker etter en dyktig jurist med gode kunnskaper om utlendingsrett, forvaltningsrett og internasjonale menneskerettigheter, særlig innen flyktning- og asylretten. Det er en fordel om du har kunnskap også om andre sakstyper, for eksempel tilbakekall og familieinnvandring.

Stillingen stiller høye krav til selvstendighet, ansvarsfølelse og initiativ.

Stillingen passer for deg som har et sterkt faglig engasjement og interesse for å drive med veiledning, rådgivning og informasjonsarbeid m.m. Du må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av oppgaver innenfor alle fagavdelingens arbeidsområder. Avhengig av dine kvalifikasjoner kan det også være aktuelt at du bidrar inn i UNEs rettssaksarbeid. Arbeidsoppgavene kan bli endret i tråd med avdelingens og UNEs behov.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE identifiserer seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av generelle saker, utredning og analyse
 • Bistand til saksbehandlere og nemndledere i enkeltsaker
 • Informasjonsarbeid, veiledning og opplæring
 • Rapportering
 • Videreutvikling av saksbehandlingsrutiner
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.jur./master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring med saksbehandling og gjerne utredningsarbeid fra utlendingsforvaltningen
 • Gode kunnskaper om utlendingsrett og internasjonale menneskerettigheter, særlig innen flyktning- og asylretten
 • God kjennskap til utlendingsforvaltningen
 • Det er en fordel om du har kjennskap til rettssaksarbeid og domstolenes prøving av forvaltningsvedtak
 • Det er en fordel om du har erfaring med å holde kurs og foredrag
 • God muntlig og skriftlig språkføring på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Analytisk med gode evner til å løse kompliserte faglige spørsmål
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å levere faglige produkter av høy kvalitet innenfor tidvis korte frister
 • Initiativrik og selvstendig
 • Evne til å prioritere, og til å kunne skille vesentlig fra uvesentlig
 • Gode samarbeidsevner
 • God på formidling og kunnskapsdeling

Vi tilbyr

 • Jobb i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et engasjert og kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Mulighet for fleksibelt arbeidssted
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønnsvilkår: Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kr 585 000–800 000) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse og kr 400,- til OU-midler.

Generell informasjon

UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan søkers navn offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Kontaktperson

Øyvind Havnevik, enhetsleder, tlf. 95982395

Powered by Labrador CMS