ADVOKATJOBB:

Saksbehandlere til UNEs saksavdeling

Søknadsfrist: 13. oktober

Utlendingsnemnda (UNE) er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.


Vi har ca. 250 medarbeidere og holder til i lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Se www.une.no.


Søknadsfrist:
13. oktober


Arbeidssted:
Oslo

Jobbtype: Saksbehandlere

Type stilling: Fast
Antall stillinger: 7


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Vi søker nå flere saksbehandlere til vår saksavdeling. 

Som saksbehandler i UNE får du ansvar for å behandle klager over UDIs vedtak, samt omgjøringsanmodninger. Du blir godt kjent med mange aspekter innen utlendingsforvaltningen og får god kjennskap til internasjonal rett og konvensjoner, aktuell landkunnskap og ulike nasjonale lover. Det kan også bli aktuelt med rettssaksarbeid. 

Du vil inngå i et sterkt fagmiljø hvor du arbeider både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av enkeltsaker etter utlendingsloven og statsborgerloven
 • Skriftlig utforming av merknader og vedtaksutkast til nemndmedlemmer og nemndledere
 • Deltakelse i nemndmøter med ansvar for skriftlig og muntlig saksfremlegg
 • Arbeid i tilknytning til rettssaker og saker fra Sivilombudet kan bli aktuelt
 • Arbeid med saksomkostningssaker der advokater fremmer krav kan bli aktuelt
 • Deltagelse i prosjekter og digital utvikling kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap/cand.jur. Andre relevante mastergrader, f.eks. innen samfunnsvitenskap eller humaniora, er også aktuelle.
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen, offentlig forvaltning og/eller saksbehandling er en fordel
 • Interesse for og erfaring fra utlendingsfeltet er en fordel 
 • Kompetanse innen språk og kultur er en fordel
 • God formidlingsevne- muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv innstilling til ny teknologi

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og har høy faglig integritet
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har evne til å balansere grundighet og effektivitet
 • Du er systematisk og strukturert
 • Du er fleksibel og har endringsevne og -vilje
 • Du jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaer
 • Du er en positiv bidragsyter til det sosiale arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med samfunnsaktuelle temaer innen utlendingsfeltet
 • Interessante arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig fagmiljø
 • Bredt utvalg av interne kurs/opplæringstiltak
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i Oslo
 • Mulighet for delvis fleksibelt arbeidssted
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønnsbetingelser: Stillingene blir lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver (525.000 – 685.000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse og kr 400,- til OU-midler.

Generell informasjon

UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan søkers navn offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Kontaktperson

 • Hanne Bjerkan Johnsen, enhetsleder, tlf. 97983233
 • Hanne Helgeland, enhetsleder, tlf. 41411533
 • Terje Østraat, enhetsleder, tlf. 91381971
Powered by Labrador CMS