ADVOKATJOBB:

Saksbehandlere til UNEs saksavdeling

Søknadsfrist: 20.februar

Utlendingsnemnda (UNE) er et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.

Vi har ca. 240 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se www.une.no.


Søknadsfrist: 20.februar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Saksbehandler

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

ER DU NYSGJERRIG PÅ VERDEN OG INTERESSERT I MIGRASJONS- OG UTLENDINGSFELTET?

Om stillingen

Vi søker nå flere saksbehandlere til vår saksavdeling.

Som saksbehandler i UNE får du ansvar for å behandle klager over UDIs vedtak, samt omgjøringsanmodninger. Du blir godt kjent med mange aspekter innen utlendingsforvaltningen og får god kjennskap til internasjonal rett og konvensjoner, aktuell landkunnskap og ulike nasjonale lover. Det kan også bli aktuelt med rettssaksarbeid.

Du vil inngå i et sterkt fagmiljø hvor du arbeider både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

Behandling av enkeltsaker etter utlendingsloven og statsborgerlovenSkriftlig utforming av merknader og vedtaksutkast til nemndmedlemmer og nemndledereDeltakelse i nemndmøter med ansvar for skriftlig og muntlig saksfremleggArbeid i tilknytning til rettssaker og saker fra Sivilombudet kan bli aktueltArbeid med saksomkostningssaker der advokater fremmer krav kan bli aktueltDeltagelse i prosjekter og digital utvikling kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

Mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap/cand.jur. Andre relevante mastergrader, f.eks. innen samfunnsvitenskap eller humaniora, er også aktuelle.Erfaring fra utlendingsforvaltningen, offentlig forvaltning og/eller saksbehandling er en fordelInteresse for og erfaring fra utlendingsfeltet er en fordel Kompetanse innen språk og kultur er en fordel God formidlingsevne - både muntlig og skriftligGode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv innstilling til ny teknologi

For noen av stillingene er det ønskelig med:

EØS-kompetanseKompetanse på utelukkelse av flyktningstatus (eksklusjon) og krigens folkerettProsjekt- og prosesskompetanse

Personlige egenskaper

Du er resultatorientert og har høy faglig integritetDu har stor arbeidskapasitetDu har evne til å balansere grundighet og effektivitetDu er systematisk og strukturertDu er fleksibel og har endringsevne og -viljeDu jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaerDu er en positiv bidragsyter til det sosiale arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En arbeidsplass med fokus på samfunnsaktuelle temaer innen utlendingsfeltetInteressante arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig fagmiljøBredt utvalg av interne kurs/opplæringstiltakGodt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i OsloMulighet for delvis fleksibelt arbeidsstedFleksitid og andre statlige velferdsordningerTrening i arbeidstidenGode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasseLønnsbetingelser: Stillingene blir lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver (490.200 – 650.000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse og kr 400,- til OU-midler.

Generell informasjon

UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan navn av søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen

Kontaktpersoner

Terje Østraat, enhetsleder, tlf. 91381971

Georg Magne Rønnevig, enhetsleder, tlf. 99472718


Powered by Labrador CMS