ADVOKATJOBB:

FORHANDLINGSLEDER - ADVOKAT I NHO LUFTFART

Søknadsfrist: 28. mars 2021

Fact: NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. Samlet har vi over 60 medlemsbedrifter med normalt mer enn 12 000 ansatte. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge, og er tilsluttet NHO.Foreningen har 4 ansatte og har et nært samarbeid med NHO og andre landsforeninger i NHO felleskapet.


Søknadsfrist: 28.mars

Arbeidssted:Oslo

Jobbtype:Advokat, Jurist

Type stilling:Fast stilling


SØK STILLINGEN HER
Vi søker en advokat med interesse for kollektiv og individuell arbeidsrett og forhandlinger som metode for å løse både retts- og interessetvister.NHO Luftfart tilbyr en spennende stilling i et solid arbeidsrettslig miljø. Vi er samlokalisert med NHO-Fellesskapet i Næringslivets hus på Majorstuen. Du vil få tilgang til og samarbeide med et av Norges fremste juridiske arbeidsrettslig miljøer.NHO Luftfart har en sentral rolle i utviklingen av lønnsdannelsen og andre tariffvilkår innenfor luftfartssektoren. Som forhandlingsleder vil du få et selvstendig ansvar for å lede tariff-forhandlinger og ivareta oppfølging i forhold til medlemsbedrifter og arbeidstakerorganisasjoner, samt rådgivning i individuelle arbeidsrettslige spørsmål.

Hovedarbeidsoppgaver:

- varierte arbeidsoppgaver innenfor hele spekteret av individuell og kollektiv arbeidsrett
- planlegging og gjennomføring av tarifforhandlinger
- etablering av nye tariffavtaler- tvistebehandling
- bistå NHO Luftfarts medlemsbedrifter i form av arbeidsrettslig rådgivning og informasjon
- mulighet for prosedyre

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

- Juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap
- gode faglige kvalifikasjoner og interesse for det arbeidsrettslige feltet
- erfaring fra kollektiv arbeidsrett
- en god forhandler, med evne til å se helheten og balansere mellom prinsipp og mulig løsning
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gjerne også på engelsk- løsningsorientert og serviceinnstilt
- gode kontaktskapende evner
- må kunne jobbe selvstendig, og håndtere å arbeide under press- gode samarbeidsevner

Noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid i forbindelse med forhandlinger må påregnes. Det vil være store muligheter for personlig og faglig utvikling, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål rettes til administrerende direktør Torbjørn Lothe på e-post [email protected] eller tlf.902 07 593.

CV og vitnemål sendes snarest og senest innen 28. mars 2021.

Powered by Labrador CMS