ADVOKATJOBB:

Norsk Gjenvinning søker Legal Counsel

Søknadsfrist: 5. juni

NG Group har 2 300 medarbeidere i virksomhet i de skandinaviske landene og Storbritannia. Konsernet består av en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Vi skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering, miljøtjenester og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Konsernet er den ledende aktøren i det norske markedet, og har stor geografisk utstrekning med 40 anlegg i Norge. I tillegg har konsernet en stadig sterkere posisjon og økende bredde i tjenestetilbud og virksomhet utenfor Norge, og har til sammen 15 anlegg og kontorer utenfor landet ved utgangen av 2021.

Les mer her.

Søknadsfrist: 5. juni

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Legal Counsel

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Norsk Gjenvinning AS er Norges største gjenvinningsselskap og en del av konsernet NG Group. Vi skal spille en nøkkelrolle i verdens overgang til en sirkulær økonomi, og er på en reise for å industrialisere og digitalisere virksomheten. Gjennom de neste årene skal vi utvikle og videreutvikle sirkulære avfallsløsninger og har som mål å ha de mest effektive og miljøvennlige prosessene for å skape nye råvarer av avfall. Vil du vite mer om bærekraftsarbeidet i Norsk Gjenvinning og NG Group, finner du konsernets bærekraftsrapport for 2022 her: https://www.nggroup.no/baerekraft/baerekraftsrapport-2022/

Vi søker nå en Legal Counsel/konsernadvokat som vil bli en sentral bidragsyter i konsernets største virksomhet. Den aktuelle kandidaten bør ha et sterkt ønske om å bidra til det grønne skiftet og å utvikle virksomheten i tråd med stadig økende kompleksitet som følge av nytt regelverk fra blant annet EU. Det juridiske arbeidsfeltet i Norsk Gjenvinning vil omfatte mange ulike rettsområder, som kontraktsrett, selskapsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, tvisteløsning, miljørett, regulatoriske problemstillinger og compliance.

Arbeidshverdagen som Legal Counsel i Norsk Gjenvinning

Stillingen rapporterer i det daglige til CFO i Norsk Gjenvinning og vil jobbe tett på øvrig ledelse i selskapet. Det forventes at du er tett på virksomhetens behov, og du er med på å styrke, profesjonalisere og bistå i alle deler av virksomheten.

Arbeidssted vil være på Løren i Oslo. Det vil være mulig å ha dager med hjemmekontor, etter nærmere avtale med overordnet leder. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du vil i tillegg bli del av det juridiske fagmiljøet i konsernet, ledet av Head of Legal i NG Group. Konsernjuridisk består i dag av to advokater som er lokalisert på Lysaker, og Legal Counsel i Norsk Gjenvinning vil samarbeide tett med konsernjuridisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Variert juridisk rådgivning for virksomheten
 • Støtte ved planlegging og gjennomføring av kontraktsforhandlinger
 • Støtte i forbindelse med tvisteløsning
 • Utvikle og vedlikeholde kontraktsstandarder
 • Utvikle og vedlikeholde juridiske styringsdokumenter og rutiner i tråd med føringer fra konsern
 • Holde kurs og sikre opplæring i juridiske fagtema, eksempelvis konkurranserett, GDPR, antikorrupsjon, kontraktsrett m.v.
 • Bistå i forbindelse med avklaring og tolking av nye ESG-krav som kommer.
 • Støtte til konsernets etterlevelse av internt og eksternt regelverk

Vi søker deg som:

 • Har noen års relevant erfaring fra advokatvirksomhet eller bedriftsintern juridisk avdeling
 • Har advokatbevilling
 • Ønsker å jobbe i en virksomhet som er en del av løsningen for fremtidens sirkulære samfunn
 • Liker å jobbe selvstendig, men trives også med å arbeide i team
 • Er en aktiv pådriver for å gjennomføre iverksatte prosjekter
 • Liker en variert og hektisk arbeidshverdag
 • Er god til å bygge relasjoner, er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evner å se strategiske og kommersielle forhold opp mot det juridiske rammeverket
 • Har erfaring fra kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, og kanskje også konkurranserettslige problemstillinger, selskapsrett og/eller anskaffelsesrett
 • Har svært god muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og variert arbeidshverdag i Norges ledende gjenvinningsselskap
 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Arbeid i flerfaglige team
 • Fleksibilitet og selvstendig prosjektansvar

Søknadsfrist: 5. juni 2023.

Kontaktpersoner

Andreas Mello-Kildal, Head of Legal, NG Group, 470 19 494
Mona Marthinussen, Konsernadvokat, NG Group, 909 66 370

Nettverk: Facebook LinkedIn Twitter
Sektor: Privat
Sted: Lørenveien 73, 0580 Oslo
Bransje: Miljøtjenester, Industri og produksjon, Transport og logistikk
Stillingsfunksjon: Jurist / Advokat

Powered by Labrador CMS