ADVOKATJOBB:

Vil du bruke din juridiske kompetanse for å bidra til tillit til forskningen i Norge?

Søknadsfrist: 8. oktober

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er faglig uavhengige organer med tilknytning til Kunnskapsdepartementet. FEK er det viktigste fagorganet for forskningsetikk i Norge, og skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgivning og behandling av enkeltsaker.Sekretariatet for FEK ligger i Oslo sentrum hvor vi er samlokalisert med Teknologirådet.

For ytterligere informasjon om oss, se www.forskningsetikk.no


Søknadsfrist:
8. oktober


Arbeidssted:
Oslo

Jobbtype: Jurist - Seniorrådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Jurist - seniorrådgiver

Om stillingen

Nå har vi ledig stilling som erfaren jurist i FEKs sekretariat. Vi søker deg som vil bruke din juridiske kompetanse til å komme tett på pågående prosesser, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre kvalitet i og tillit til forskning.Foruten løpende vedtak i konkrete klagesaker, utarbeider vi rådgivende uttalelser, retningslinjer, veiledere og rapporter for forskere og forskning, vi gir innspill i aktuelle politiske prosesser og lovarbeider, og vi samarbeider løpende med forskningsinstitusjonene for å følge opp forskningsetikkloven, helseforskningsloven og aktuelt internasjonalt lovverk.Du vil særlig bidra i arbeidet til Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), samt til Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med juridisk kompetanse til sekretariatsarbeidet for komiteer og utvalg, herunder utredning, saksbehandling og forvaltning av lovverk
 • Delta i komite- og utvalgsmøter
 • Saksbehandling i forbindelse med klagevedtak og uttalelser
 • Utarbeide høringssvar
 • Bidra i arbeid med å utvikle forskningsetiske retningslinjer, veiledere og eventuelt andre faglige ressurser

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi søker deg som har

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere juridisk utdanning (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap)
 • Minimum fem års erfaring fra offentlig forvaltning, herunder erfaring med saksbehandling og generell forvaltningsrett
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om og interesse for forskningsetikk
 • Erfaring fra forsknings- og kunnskapssektoren
 • Kunnskap om relevant regelverk som forskningsetikkloven, helseforskningsloven og personopplysningsloven

Personlige egenskaper

 • Er analytisk og evner å jobbe selvstendig med komplekse og tverrfaglige problemstillinger
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god gjennomføringsevne
 • Ønsker å bidra til et godt, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et spennende og tverrfaglig fagmiljø med solid juskompetanse og gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • Gunstig pensjons- låne- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, sentralt i Oslo
 • Refusjon av utgifter til trening, avis og bredbånd
 • Stillingskode og lønn: 1364 seniorrådgiver, lønnsspenn kr. 700 000 - 900 000. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn

Spørsmål om stillingen og kontaktpersoner

Har du spørsmål om stillingen, kan du gjerne kontakte:

Direktør for De nasjonale forskningsetiske komiteene:
Helene Ingierd, telefon: 90080503

Seniorrådgiver HR og økonomi:
Anjam Latif Shuja, telefon: 46412315

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi ønsker å realisere regjeringens inkluderingsmål og er en IA-virksomhet, i dette ligger det bl.a. at vi vil strebe etter tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Slik søker du

Alle som søker stillingen, må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester.

Alle dine personopplysninger blir tatt vare på i samsvar med personopplysningsloven.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Powered by Labrador CMS