'Som jurist i OD arbeider jeg med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Oppgavene innebærer ofte tett samarbeid med andre fagdisipliner. Det gir en varierende og lærerik arbeidshverdag», sier Torhild Skumlien Nilsen, jurist i OD.'
"Som jurist i OD arbeider jeg med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Oppgavene innebærer ofte tett samarbeid med andre fagdisipliner. Det gir en varierende og lærerik arbeidshverdag», sier Torhild Skumlien Nilsen, jurist i OD."

Oljedirektoratet søker Jurist

Søknadsfrist: 03.januar

Om stillingen

Liker du å arbeide med forvaltning og synes det er spennende med petroleumsrett og nye næringer som CO2-lagring og havbunnsmineraler? 

Oljedirektoratet (OD) skal bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet. Fra 1. januar 2024 skifter OD navn til Sokkeldirektoratet.Navnet gjenspeiler at OD har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.OD har om lag 200 ansatte med kontorer i Stavanger og Harstad.

Søknadsfrist: 03.januar

Arbeidssted:  Stavanger eller Harstad

Jobbtype: Fast

Type stilling: Jurist

SØK STILLINGEN HER

OD søker en jurist som vil være med og forvalte ressursene på norsk kontinentalsokkel. 

Vi er seks jurister med en travel og spennende arbeidshverdag. Nå trenger vi å styrke OD med en engasjert og faglig dyktig kollega, som kan bidra inn i et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider i et tverrfaglig miljø og bistår ledere og medarbeidere i organisasjonen innen blant annet petroleumsrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett og arbeidsrett.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av utvinningstillatelser i alle faser inkludert bistand i forvaltning og saksbehandling av ulike råd /anbefalinger og vedtak
 •  Intern rådgivning innen ODs forvaltningsområder
 •  Bistå med faglige råd og anbefalinger til Olje- og energidepartementet
 • Juridiske utredninger/betenkninger
 •  Behandling av høringer
 •  Behandling av krav om innsyn og klager etter offentlighetsloven
 •  Bistå i saker om arealavgift 
 •  Bistå i regelverksutvikling 
 •  Koordinering av arbeidsgrupper, lag og prosjekter 

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master med gode resultater innenfor rettsvitenskap 
 • Minimum fem års erfaring innenfor ett eller flere av de relevante rettsområdene, nevnt under ønskede kvalifikasjoner. Erfaring med petroleumsrett vil bli særlig vektlagt. Lang yrkeserfaring kan kompensere for manglende erfaring innenfor relevante rettsområder
 • Erfaring fra energibransjen og/eller offentlig forvaltning
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. Arbeidsspråket er norsk. Søknaden må skrives på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kjennskap/erfaring med petroleumsrett, forvaltningsrett, immaterielle rettigheter, IKT-rett, EU/EØS-rett, miljørett, offentlige anskaffelser og sikkerhetsloven
 • Erfaring med og interesser for å arbeide i tverrfaglige team
 • Erfaring med koordinering av større arbeidsoppgaver eller prosjekt
 • Erfaring med å holde presentasjoner og formidle budskap

Andre krav

 • Stillingen krever at den vi ansetter må kunne autoriseres etter Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
 • Du identifiserer deg med ODs hovedmål og verdiene våre, integritet, tillit og framsyn. 

Organisasjonen er i stadig utvikling, og arbeidsoppgavene må forventes å ville bli endret over tid. 

Egenskaper vi ser etter 

 • Gode analytiske evner
 • Ser muligheter, er løsningsorientert og har gjennomføringsevne og tar ansvar for framdrift
 • Selvstendig og initiativrik - god på selvledelse
 • Liker og evner å arbeide i tverrfaglige grupper/lag
 • God digital kompetanse

Arbeidssted

Arbeidssted for stillingen er Stavanger eller Harstad. Vi ber deg opplyse om ønsket arbeidssted.

Stavanger-kontoret:

 • Flotte lokaler på Ullandhaug rett ved Sørmarka og sykkelstamveien
 • Gode bussforbindelser, ansattparkering, sykkelgarasje, treningsrom og garderobefasiliteter

Harstad-kontoret:

 • Nye lokaler sentralt i Harstad
 •  Nærhet til naturen (ski, jakt, fiske og friluftsliv) 

Ved ansettelse i Harstad som arbeidsted, må du i startfasen regne med periodevise opphold ved Stavanger-kontoret. 

Hvorfor jobbe i OD?

Vi setter faglig kompetanse høyt og sikrer kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og transparente prosesser. Du får gode muligheter til kurs og kompetanseutvikling. 

OD mener det er viktig å balansere mellom jobb og privatliv. Vi tilbyr en rekke velferdsgoder som fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, trening i arbeidstiden og tilgang til bedriftshytte. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Les mer om positiv særbehandling i staten her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsarbeid/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-inkluderer/positiv-saerbehandling-nar-man-soker-jobb-i-staten)

Ved å søke på denne stillingen, aksepterer du at vi gjennomfører en bakgrunnssjekk av deg. Vennligst last opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester. Søknaden må skrives på norsk.

Lønn etter avtale. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Powered by Labrador CMS