LEDIG STILLING:

Jurist - eiendomslovgivningen i landbruket, førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (vikariat)

Søknadsfrist: 04. August

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.Vi er om lag 210 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. 

For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no


Søknadsfrist: 04. August


Arbeidssted: Oslo/ delvis hjemmekontor

Jobbtype: Vikariat

Type stilling: Jurist



SØK STILLINGEN HER

Vil du jobbe med eiendomsjuss?

Om stillingen

En av våre fast ansatte jurister er for tiden lånt ut til annet arbeid i direktoratet, og vikaren i stillingen skal ut i foreldrepermisjon. Vi søker derfor en jurist som vil jobbe med regelverket rundt landbrukseiendommer. Vikariatet er av inntil 12 måneders varighet, med mulighet for forlengelse. Du vil behandle saker etter konsesjonslov, jordlov og odelslov, og med det også jobbe med forvaltningsrett, offentleglova og arealforvaltning. Informasjon, rådgivning og veiledning er en viktig del av din arbeidshverdag

Om arbeidsområdet

Seksjon arealforvaltning arbeider blant annet med oppgaver innen eiendomslovgivningen for landbrukseiendommer, jordvern, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, landbrukets verdensarvordning, rovvilt og ulike miljøtiltak i jordbruket. I tillegg til å koordinere direktoratets styring av statsforvalterembetene, koordinerer seksjonen direktoratets arbeid med klimatilpasning, og deltar i arbeidet med å rapportere, evaluere og overvåke jord- og kulturlandskapsressursene.

Seksjonen har en rådgivende rolle innenfor utforming av landbrukets arealpolitikk på nasjonalt nivå, der blant annet jordvern og vern av landbrukets arealressurser er sentralt.

Stillingen innebærer å være aktivt medvirkende til utvikling av praksis og regelverk på lovområdet. Juristene i seksjonen er organisert i et eget jussteam, der du vil være deltaker. Oppgavene vil bli tilpasset etter hvilken erfaring og kompetanse du har.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Saksbehandling av klagesaker og omgjøringsbegjæringer.
 • Praksis- og regelverksutvikling.
 • Utredningsoppgaver og forberedelser av saker som går for domstolene.
 • Utadrettet virksomhet som veiledning, rådgivning og foredrag.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap, eller juridisk embetseksamen, med gode resultater.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Interesse for tilstøtende og overgripende rettsområder, som plan- og bygningslov, naturmangfoldlov, miljørett, forvaltningsrett og andre deler av landbruksregelverket.

Det er en fordel om du har:

 • Relevant arbeidserfaring.
 • Utredningskompetanse og erfaring med regelverksarbeid.

Intervjuer vil foregå i månedsskiftet august-september.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Liker å jobbe både selvstendig og i team.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som spiller andre gode.
 • Er strukturert, effektiv og analytisk, tenker helhetlig.
 • Tar initiativ og er engasjert, med stor gjennomføringsevne.
 • Vil representere Landbruksdirektoratet på en god måte utad.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

 • Vikariat i inntil 12 måneder som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr 509 300 til kr 565 900 (ltr. 51-58), rådgiver i lønnsspenn fra kr 524 700 til kr. 635 400 (ltr. 53-65) eller seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 584 500 til kr. 745 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. Mulighet for forlengelse.
 • Sentral beliggenhet på Valle/Helsfyr i Oslo.
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Spørsmål om stillingen

Aud-Ingrid Krefting
Seksjonssjef, arealforvaltning
98 66 11 71

Powered by Labrador CMS