ADVOKATJOBB:

Jurist/ Advokat

Søknadsfrist: 13. februar

Kommuneadvokatene i Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.


Søknadsfrist: 13. februar


Arbeidssted: Gjøvik

Jobbtype: Jurist/advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Beskrivelse av arbeidssted:

Kommuneadvokatene består i dag av to advokater og en advokatfullmektig, og gir advokattjenester til kommunens administrative og politiske organer, samt selskaper som kommunen har eierskap i. Kommuneadvokatene har et bredt tilfang av saker både av offentligrettslig og privatrettslig karakter. Som vertskommune for kommuner i Gjøvikregionen, bistår kommuneadvokatene i oppfølging av deltakerkommunenes eierinteresser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Jurist/advokat

Vi søker etter jurist/advokat som i samråd med fagleder kan bistå med følgende:

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre rådgivningsoppdrag innen flere rettsområder til den kommunale organisasjonen

 • Utrede og gi betenkninger om rettslige problemstillinger

 • Yte bistand i forbindelse med forhandlinger, utforming og inngåelse av kontrakter

 • Bistå med oppgaver for deltakerkommunenes eierskap i aksje- og interkommunale selskaper

 • Håndtere krav mot kommunen

 • Gi opplæring og bidra til kvalitetssikring i den kommunale virksomhet

Sentrale rettsområder for kommuneadvokatkontoret er:

 • Barn- og familievernrett

 • Fast eiendom, herunder kjøp, salg

 • Selskapsrett

 • Entreprise-, plan- og bygningsrett

 • Offentlige anskaffelser

 • Forvaltnings-, og kommunalrett, offentlighetslov

 • Kontraktsrett

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor kommuneadvokatenes ansvarsområde.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • God rolleforståelse og evne til raskt å sette deg inn i ulike problemstillinger

 • Faglig dyktighet og serviceinnstilling

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • Du er en utpreget lagspiller som bidrar til å gjøre vårt team enda bedre

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med noens års erfaring som advokatfullmektig eller advokat fra privat virksomhet. Jurister som ønsker autorisasjon som advokatfullmektig er også velkommen til å søke.

Vi tilbyr:

 • Faglig spennende problemstillinger

 • Varierte oppgaver med mange utfordringer

 • Et fagmiljø under oppbygging og utvikling

 • Godt arbeidsmiljø i samspill med kollegaer og ledere innenfor et bredt spekter av fagområder

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Fleksibel arbeidstid

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Kontaktpersoner:

Ketil Randen Sveen, mob: +47 99581200

Marit Lium Dahlborg, mob: +47 91628255

Powered by Labrador CMS