ADVOKATJOBB:

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig vikariat

Søknadsfrist: 1. juni

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no


Søknadsfrist: 1. juni


Arbeidssted: Etter avtale

Jobbtype: Juridisk rådgiver

Type stilling: Vikariat


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.08.22 ledig et vikariat i 100% stilling som juridisk rådgiver innen studieadministrasjon.

Stillingen er knyttet til studiedirektørens stab, og rapporterer til denne. Arbeidssted etter avtale.

Stillingen er knyttet til USNs samlede arbeid med utdannings- og studiekvalitet. Som juridisk rådgiver innen studieadministrasjon vil det være et særlig ansvar å bistå i studentsaker og annen studieadministrativ forvaltning.

Om enheten

Studiedirektørens stab består per i dag av 17 medarbeidere, som er lokalisert på flere av USNs campus. Stabens fagområde er utdanningskvalitet og arbeidsoppgavene strekker seg fra saksbehandling, utredning, prosjektledelse og ulike sekretariatsfunksjoner. Staben har tre utdannede jurister, og det søkes her etter en vikar for en av disse.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Forberedelse av saker til klagenemnd og skikkethetsnemnd

 • Juridisk bistand i studentsaker

 • Juridisk bistand ved avtaleinngåelser

 • Lederstøtte i enkeltsaker

 • Aktiv medarbeider i avdelingens samlede rådgivningstjenester

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur.-grad

 • Sektorerfaring kan i spesielle tilfeller erstatte deler av kravet om formell utdanning

 • Må ha erfaring med offentlig forvaltning

 • Fordel med erfaring fra UH-sektoren og studieadministrativt regelverk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Ønskelig med gode engelskkunnskaper innenfor juridisk terminologi

 • Evne til selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeid

 • Motivasjon og initiativ

 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.

 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.

 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/).

 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100 - 615 800 per år eller seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 563 900 - 776 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Studiedirektør Vibeke Bredahl, epost/tlf: vibeke.bredahl@usn.no / 922 24 654

For spørsmål om søknadsprosessen:

Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen "Søk stillingen".

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-soknader-til-teknisk-administrative-stillinger-article221235-7900.html) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Powered by Labrador CMS