ADVOKATJOBB:

Juridisk rådgiver - anskaffelser

Søknadsfrist: 17. april

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Vi ivaretar konsernovergripende utviklings-, forvaltnings- og driftsoppgaver, som skal understøtte virksomhetenes behov for effektiv digitalisering og gode digitale arbeidsverktøy for de ansatte. Våre 463 ansatte leverer et bredt spekter av frivillige og obligatoriske fellestjenester til kommunens 50 virksomheter innen blant annet IT, anskaffelser, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap, økonomi og kommunikasjon.Vi gir kommunens virksomheter tilgang til smarte, samordnede og universelt utformede arbeidsverktøy, slik at innbyggere og næringsliv får et mest mulig effektivt og godt møte med kommunen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det

Søknadsfrist: 17. april

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Juridisk rådgiver - anskaffelser

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Juridisk rådgivning, Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommunes sentrale innkjøpsorganisasjon søker nå etter juridiske rådgivere!

Sammen er vi en aktør som positivt utfordrer og bidrar til samfunnsutviklingen gjennom kommunens anskaffelser.Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) ved avdeling for Innkjøpstjenester er Oslo kommunes sentrale innkjøpsorganisasjon og ett av Norges ledende kompetansemiljøer innen anskaffelser. Innkjøpstjenester består av over 60 høyt kvalifiserte innkjøpere, avtaleoppfølgere, jurister og samfunnsansvarseksperter. Vi er synlig på mange arenaer og samhandler med sentrale aktører innen fagområdet. Vår kjernekompetanse er profesjonelle anskaffelser og avtaleforvaltning.

Oslo kommune benytter anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Gjennom våre anskaffelser jobber vi aktivt for å fremme et seriøst arbeidsliv og det grønne skiftet. Vi inngår og forvalter kommunens portefølje av konsernovergripende rammeavtaler. De konsernovergripende avtalene dekker i dag 80 avtaleområder og har en årlig omsetning på ca. 3,4 milliarder kroner.

Juridisk seksjon består av 10 jurister med bred erfaring innen anskaffelsesfeltet. Seksjonen bistår øvrig avdeling med juridisk rådgivning i konkrete anskaffelsesprosesser, herunder IKT/personvern, bygg- og anlegg, tjenester og varer, utvikling av konkurransegrunnlags- og kontraktsmaler, bistand til kommunens øvrige virksomheter, samt rådgivning innen anskaffelser som strategisk virkemiddel mot overordnet byrådsavdeling. Juridisk seksjon har ansvar for behandling av Oslo kommunes KOFA-klager.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning innen anskaffelser og tilhørende rettsområder som f eks kontraktsrett, IKT/personvern (GDPR), bygg- og anlegg, anti-korrupsjon, åpenhetsloven, a-krim, statsstøtte, konkurranserett, offentleglova mv
 • Opplærings- og foredragsvirksomhet i anskaffelsesprosesser både internt og for øvrige virksomheter i kommunen
 • Klagebehandling, forhandlinger og tvisteløsning, behandling av Oslo kommunes KOFA-klager
 • Utvikling og forvaltning av kontraktsmaler, veiledning og øvrige maldokumenter
 • Bidra til den strategiske utvikling av anskaffelser i kommunen, herunder sosiale krav, grunnleggende menneskerettigheter, ansvarlig arbeidsliv, bærekraftige anskaffelser, miljø og sirkulær økonom

Stillingene passer for deg som

 • Har bred og god erfaring fra og liker å jobbe med offentlige anskaffelser
 • Ønsker videre fordypning i fagfeltene
 • Er interessert i å jobbe i grensesnittet mellom fag og politikk

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller Cand. Jur
 • Ønskelig med minst tre års erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser
 • Ønskelig med erfaring innen tilliggende fagområder som f eks IKT/personvern, kontraktsrett, bygg- og anlegg
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • For den ene stillingen vil særlig interesse og erfaring fra arbeid med forebygging av arbeidslivskriminalitet være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og tar initiativ
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er løsningsorientert og ser etter praktiske løsninger
 • Du er målrettet og har høy gjennomføringsevne
 • Du er analytisk, strukturert og har nese for det forretningsmessige
 • Du evner å jobbe selvstendig og systematisk

Vi tilbyr

 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter og deltakelse på faglige arenaer
 • Lønnsramme pt 659 700 – 921 000 (lønnstrinn 46-65 i Oslo kommunes regulativ )
 • Hyggelige lokaler sentralt på Helsfyr
 • Fleksibel arbeidstid og -sted
 • Fleksitidsordning og overtidsbetaling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Kontaktperson

Gro Bergeius Andersen, 21802180

Powered by Labrador CMS