ADVOKATJOBB:

Er du en engasjert jurist som vil jobbe med tidsaktuelle problemstillinger innen energi og EØS-rett?
Energimarkedsrett, Reguleringsmyndigheten for energi (RME), NVE

Søknadsfrist: 12. oktober

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.


Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fire seksjoner og har om lag 65 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet.

NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.


Søknadsfrist: 12. okotber


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Juridisk rådgiver innen energi og EØS-rett

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Seksjon for energimarkedsrett søker to juridiske rådgivere ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

Som jurist hos oss må du like å jobbe bredt innen energimarkedsområdet i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og jus i et tverrfaglig miljø. Vi er i dag 10 personer som bistår alle fagseksjonene i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med juridiske vurderinger. Vi ønsker nå å styrke laget og søker to jurister til faste stillinger.

RME er en selvstendig enhet i NVE, og utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser og engrosmarkeder, regulering av utenlandsforbindelser og omsetning av kraft til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i en stor og krevende omstilling for å skape fremtidens energisystem. RMEs rolle i dette omstillingsarbeidet er å sikre at reguleringen tilrettelegger for at energisystemet tjener det norske samfunnet på best måte.

Vi i seksjon for energimarkedsrett bistår blant annet med juridisk rådgivning, saksbehandlingsprosesser og lov- og forskriftsarbeid. I denne stillingen vil du få gode muligheter for faglig utvikling og god innsikt i hvordan kraftmarkedet og kraftsystemet fungerer.

RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Avdelingen har en utstrakt internasjonal kontaktflate gjennom samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i Norden og EU. Vårt ansvarsområde grenser også mot andre sektormyndigheter, som forbruker-, personvern-, konkurranse- og finansmyndigheter.

Vi søker deg som har kompetanse innen energirett, EØS-rett eller relevant erfaring fra forvaltningen. Stillingen passer for deg som liker å ha overblikk, er strukturert og trives med ansvar.

Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset ut fra kompetanse og interessene til den som blir ansatt og etter avdelingens behov.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte og selvstendige juridiske oppgaver innenfor hele RMEs ansvarsområde

 • Vurdere enkeltsaker og veilede om forståelsen av relevant regelverk, så vel energirettslig som forvaltningsrettslig.

 • Utforming og kvalitetssikring av enkeltvedtak og yte bistand ved oversendelser av saker til

 • Energiklagenemnda

 • Bistå i utforming av forskrifter og forskriftshøringer, etter oppdrag fra OED

 • Bidra i nordisk og europeisk regulatorsamarbeid

 • Jobben kan innebære noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap

 • Relevant arbeidserfaring fra privat virksomhet eller offentlig forvaltning.

 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har arbeidserfaring innen ett av følgende fagfelt: energirett, EØS-rett,

 • forbrukerrett, markedsregulering eller forvaltningsrett.

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig samtidig som du trives godt med å samarbeide med andre

 • Du liker å ta ansvar, er strukturert og kvalitetsbevisst

 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.

 • Du kan håndtere flere oppgaver av ulik karakter på samme tid

 • Du bidrar til det faglige og sosiale fellesskapet

 • Du jobber målorientert og leverer til avtalt tid

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, der du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet kr 550 000 – 750 000 i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner:

Mari Holen Christensen, Seksjonssjef, 932 03 951

Jørund Krogsrud, Seniorrådgiver, 975 53 761

Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, 413 32 165

Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Powered by Labrador CMS