ADVOKATJOBB:

Personvernombud / juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 6. juni

Helseplattformen skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Vi har et unikt arbeidsmiljø med medarbeidere fra helsetjeneste, IT, informasjonsforvaltning og prosjektstyring. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og flere andre kommuner. Med Helseplattformen skal innbyggerne møte en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell får et bedre arbeidsverktøy. Løsningen er i bruk i Trondheim kommune, Fosen kommunene, Fjellregionen, Levanger kommune, Verdal kommune, St. Olavs hospital, og i laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge.

Søknadsfrist: 6. juni


Arbeidssted:
Trondheim

Jobbtype: Personvernombud / juridisk rådgiver

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Vil du jobbe med juridisk rådgivning i et sterkt fagmiljø og vil bidra til å ivareta god pasientsikkerhet og skape enda bedre helsetjenester?

Helseplattformen søker en dyktig og initiativrik jurist med spesialkompetanse innen personvern. Som vårt personvernombud vil du ha ansvar for personvern og etterlevelse av regelverk i selskapet. Du vil jobbe tett sammen med juridisk leder og andre relevante fagmiljø for å sikre tverrfaglige vurderinger. Hovedsakelig vil du ivareta personvernområdet, men også bistå forretningen med løpende juridiske oppgaver etter behov. Du blir en del av et team i vekst, som sammen jobber for å blant annet ivareta lovtolkning og implementering av regelverk, utarbeidelse av interne styrende dokumenter, bistand til helhetlig risikovurderinger, kontroll og opplæring i Helseplattformen AS.

Helseplattformen er regional utprøvingsarena for Én innbygger – én journal . Dette har aldri vært gjennomført i Norge tidligere, noe som utfordrer eksisterende lover og regelverk for de ulike aktørene. For deg betyr dette at du i stor grad får mulighet til å utforme denne stillingen. For å lykkes i arbeidet, mener vi det er viktig at du er komfortabel med å ta egne beslutninger, er selvstendig og initiativrik, men samtidig trives med å arbeide i team og har gode samarbeidsevner. Du er komfortabel med å sette deg raskt inn i nytt regelverk, og jobber bevisst med kompetansedeling. Du er fleksibel og ser nytten av å finne gode løsninger til det beste for alle parter. Hos oss er inkludering og mangfold en styrke, og vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det.

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste: bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal". Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi.

Vi søker flere kollegaer til Norges største endringsprosjekt innen helse, og hvis du deler vår visjon om sammenhengende helsetjenester og ønsker å jobbe tett på både teknologi, informasjonsflyt og helse ønsker vi gjerne ha deg med på laget vårt!

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over og tolke de regulatoriske kravene som stilles til virksomheten og bistå til at kravene implementeres i forretningens rutiner og interne regelverk.
 • Bistå med å utarbeide styrende dokumenter for internkontroll, roller og ansvar og implementering av disse.
 • Ha rollen som personvernombud for selskapet og gi råd, veiledning og opplæring til selskapet innen personvern.
 • Arbeid på tvers av avdelinger internt og kontakt med samarbeidspartnere/relevante tilsynsmyndigheter eksternt.
 • Støtte forretningen ved risikovurderinger.
 • Løpende bistand til resten av organisasjonen, både i forhold til juridiske vurderinger, risk og governance.
 • Informere daglig ledelse/styre om status

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap/annen juridisk utdannelse på tilsvarende nivå fra utlandet med erfaring fra arbeid med norsk rett. Relevant utdanning eller arbeidserfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Minst to års relevant erfaring fra personvernområdet.
 • Grundig kjennskap til personvern og personvernregelverket.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring knyttet til etterlevelse av personvernregelverket.
 • Erfaring fra relevante virksomheter, advokatfirma, Datatilsynet eller andre tilsynsmyndigheter.
 • Erfaring og/eller særlig interesse for et eller flere områder innen IT/teknologi, informasjonssikkerhet, offentlige anskaffelser og helselovgivning.
 • God teknologisk forståelse og interesse for teknologi.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert og kvalitetsbevisst med høy integritet.
 • Strukturert, selvstendig og komfortabel med å ta egne beslutninger.
 • Teamorientert med gode samarbeidsevner.
 • Evne til å finne gode løsninger til det beste for alle parter.
 • Vi ønsker en initiativrik person som tar aktivt eierskap til sakene som skal løses og har evne til å drive prosjekter fremover.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å formidle juridiske problemstillinger og råd på en pedagogisk måte.

Vi tilbyr

Du blir en del av Norges største endringsprosjekt innen helse, og bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge. Du får store muligheter til å påvirke både egen arbeidshverdag og prosjektet, og blir en del av et team i vekst. I Helseplattformen er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling og ønsker å utvikle våre medarbeider både i tråd med ønsker, muligheter og behov i organisasjonen. Du blir del av et arbeidsmiljø som er preget av godt samarbeid på tvers av fagmiljøer med fokus på kompetanseoverføring og faglig utvikling.

Vi tilbyr også:

 • en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse i både Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos
 • utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • bedriftsidrettslag
 • universelt utformet lokaler, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • medlemskap i KLP
 • lønn avhengig av kompetanse og erfaring

Hva skjer nå?

Synes du dette ser ut som en spennende og givende mulighet, som du er kvalifisert for, håper vi du sender din søknad. Vi vurderer kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter, bruk lenke på denne siden for å komme direkte til søknadsportalen. Søknadene vurderes etter utløpt søknadsfrist, og aktuelle kandidater kontaktes snarlig etter dette. Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Helseplattformen AS er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Sektor: Offentlig
Sted: Havnegata 9, 7010 Trondheim
BransjeIT - programvare, Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon: Jurist, Rådgivning
Stillingstittel: Personvernombud
Frist: 06.06.2023
Ansettelsesform: Fast

Powered by Labrador CMS