ADVOKATJOBB:

Er du vår nye juridiske rådgiver?

Søknadsfrist: 3. oktober

Kystverket tar ansvar for sjøveien. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn til havner, og har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.

Vi har ca. 1000 ansatte innenfor en rekke ulike fagområder. Av disse jobber over halvparten i operativ virksomhet. Vi arbeider for å gjøre kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste. Til dette trenger vi engasjerte, fremtidsrettede og pålitelige medarbeidere langs hele kysten.

Les mer om oss på www.kystverket.no.


Se video om Kystverket her:

www.youtube.com 


Søknadsfrist:
3. oktober


Arbeidssted:
Haugesund

Jobbtype: Juridisk rådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning ønsker å styrke laget med en ny jurist. Arbeidsoppgavene knytter seg til juridiske oppgaver innen hele avdelingens fagfelt. 

Avdelingen har ansvar for utvikling og drift av maritime melde- og navigasjonstjenester (SafeSeaNet, AIS). I tillegg har avdelinga ansvar for teknisk drift og utvikling av operative system for Kystverket sine sjøtrafikksentraltjenester. Avdelingen har også ansvar for farledsbevisordningen og sertifisering av loser, samt opplæring og sertifisering av maritime trafikkledere. Avdelingen utøver videre myndighet etter havne- og farvannsloven på sine fagområder.

Vi kan love engasjerende, allsidige og varierte arbeidsoppgaver i en spennende etat med gode kollegaer!


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av brudd på regelverk knytet til avdelingens ansvarsområde
 • Saksforberedelse av klagesaker for oversendelse til departementet
 • Sekretær for klagenemnda for helsekrav for los og losaspiranter
 • Behandle innsynsbegjæringer og generell juridisk saksbehandling
 • Juridiske forhold knyttet til etablering av faste installasjoner (base- og radarstasjoner)
 • Databehandleravtaler knyttet til avdelingens systemer bla. SafeSeaNet og AIS
 • Juridiske utredinger, rådgivning og veiledning i avdelingen 
 • Andre oppgaver innen fagfeltet kan tilkomme

Kvalifikasjoner

Det er krav om

 • Master i rettsvitenskap
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk

Fordelskrav

 • Erfaring innenfor offentlig forvaltning
 • Relevant juridiske valgemner
 • Relevant arbeidserfaring blir vektlagt, men nyutdannede oppfordres til å søke

Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig. Vi opplyser om at klareringsmyndighetene har en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknytting til Norge ifm klarering. Søkere bes gjøre seg kjent med kravene på nettsidene til Sivil klareringsmyndighet.


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er selvstendig og selvdrevet
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.


Vi tilbyr

 • Sterkt engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Stillingen er plassert i kode 1434 rådgiver, ltr.. 53-66, fra brutto kr 524 700 til brutto kr 646 000 avhengig av kvalifikasjoner. Ev. pålagt overtid kompenseres.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Feriehjemsordning ved flere av fyrene til Kystverket
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted for tiden Haugesund

Vi er opptatt av at våre kollegaer representerer hele befolkningen, og oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke.Du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Har du behov for tilrettelegging, ivaretar vi det. Mer informasjon om dette finner du her: https://arbeidsgiver.dfo.no/positivsaerbehandling

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Jon Leon Ervik
Avdelingsleder
tel.: 91681538
mail: jon.leon.ervik@kystverket.no

Powered by Labrador CMS