ADVOKATJOBB:

Stab, HR og digitalisering - Juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 17. august

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!


Søknadsfrist: 17. august


Arbeidssted: Hamar

Jobbtype: Stab, HR og digitalisering - Juridisk rådgiver

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Beskrivelse

Stab, seksjon HR og digitalisering, enhet Arbeidsliv søker juridisk rådgiver med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune ønsker å styrke juridisk kapasitet for å kunne lykkes med nødvendig utvikling og omstilling. Seksjonen HR og digitaliseringer er del av Stabsavdelingen og har i underkant av 30 medarbeidere som arbeider innen hele det HR-faglige feltet inkludert digitalisering, organisasjonsutvikling og HMS. Seksjonen består for tiden av enhetene Lønn og personaladministrasjon, Arbeidsliv og Strategisk HR og digitalisering.Seksjonen leverer HR-tjenester til hele organisasjonen. Det løses både operative og strategiske HR-oppgaver der evnen til å arbeide tverrfaglig og utvikle helhetlige løsninger for organisasjonen er sentralt.

Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

Om stillingen

 • juridisk rådgiving innen arbeidsrettslige spørsmål og øvrig relevant lov- og avtaleverk
 • på vegne av arbeidsgiver bidra til gode og helhetlige HR-faglige prosesser i fylkeskommunen
 • bistå seksjonen og organisasjonens ledere på ulike nivåer i et bredt spekter av HR-faglige spørsmål, oppgaver og prosesser
 • ulike HR-faglige saksbehandlings- veilednings- og utviklingsoppgaver
 • du kan både være relativt nyutdannet eller ha erfaring innen stillingens nedslagsfelt
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • arbeidsted er Hamar

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • spennede faglige utfordringer og utviklingsmulighetert innen et bredt HR-faglig felt
 • fleksiblitet
 • tiltredelse etter avtale
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsoppgaver:

 • saksbehandling og rådgiving innenfor HR-faget generelt, og juridiske problemstillinger spesielt
 • arbeid med kollektiv arbeidsrett inkludert dialog med tillitsvalgte
 • arbeid med individuell arbeidsrett, eksempelvis veiledning til ledere, arbeid med personalsaker mm.
 • arbeid med endrings- og omstillingsprosesser
 • operasjonalisere og videreutvikle virksomhetens arbeidsgiverpolitikk
 • juridisk kvaliettssikring og utredningsoppgaver
 • vedlikehold og videreutvikling av HR-faglige arbeidsprosesser, rutiner og verktøy
 • operative og strategiske arbeidsoppgaver innen seksjonens nedslagsfelt

Kvalifikasjoner

 • bestått juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant erfaring med individuell og/ eller kollektiv arbeidsrett, eller et brennede ønske om å utvikle deg innen disse rettsområdene
 • erfaring med eller interesse for andre relevante rettsområder som forvaltningsrett, folketrygdloven, offentlighetsloven, opplæringslova, personvern/ GDPR ol.
 • kunnskap om eller interesse for relevant avtaleverk, gjerne innen KS-området
 • relevant erfaring innen HR-området eller et ønske om å utvikle deg innen dette fagfeltet
 • erfaring eller interese for både praktisk og strategisk arbeid
 • kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • analytisk og anvender faglig kunnskap innen relevante fagområder
 • selvstendig, tar initiativ og bidrar til kontinuerlig forbedring
 • har gode samarbeidsevner og arbeider godt i team
 • er fleksibel, jobber effektivt og leverer kvalitet
 • personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Ann Margit Dobloug Mengshoel
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 456 60 966
Send melding

Powered by Labrador CMS