ADVOKATJOBB:

Gjensidige søker advokat

Søknadsfrist: 4. september

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.

https://www.gjensidige.no


Søknadsfrist: 4. september


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Spennende og utviklende stilling som M&A Advokat i Gjensidige

Konsernjuridisk avdeling søker advokat med minimum 7 års erfaring med M&A prosesser. Konsernjuridisk består av et solid fagmiljø som samarbeider med hele Gjensidiges organisasjon og bistår alle forretningsområder med juridisk rådgivning. Avdelingen består av 27 dyktige medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark.

Gjensidige vurderer løpende en rekke potensielle oppkjøp og fusjoner innenfor forsikringsbransjen og i virksomheter med naturlig tilknytning til dette, for å sikre konsernets videre utvikling. Gjensidiges avdeling M&A og Deal Advisory (MADA) har ansvaret for gjennomføring av disse prosessene i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum, og er et tverrfaglig team med sterk kompetanse innen verdsettelse, transaksjoner og forsikringsbransjen. Videre bidrar MADA i større forhandlinger av ulike slag. MADA arbeider tett med de ulike forretningsansvarlige i konsernet og konsernledelsen for øvrig. Advokaten vi søker er tiltenkt å være fast deltaker i konsernets M&A team (MADA). Vedkommende vil få anledning til å arbeide bredt med varierte problemstillinger av både juridisk, kommersiell og strategisk art.

Du har gjennom flere år arbeidet i et selskap eller advokatfirma med utstrakt deltakelse i M&A-prosesser og evner både å trenge ned i detaljer og beholde oversikten over hva som er forretningsmessig klokt og viktig. I M&A prosessene deltar ulike fag- og ansvarsområder i konsernet, samt ofte eksterne rådgivere. Gode kommunikasjonsevner, evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og å jobbe strukturert og effektivt er derfor viktig.

Vi preges av høy faglig dyktighet innenfor de respektive områder, gode samarbeidsrelasjoner og en uformell atmosfære.

I tillegg til konkurransedyktig lønn tilbyr vi

• Særlig god pensjonsspareordning • Gode forsikringsordninger, blant annet behandlingsforsikring, samt gode personalrabatter• Gode utviklingsmuligheter• Firmahytter i inn- og utland• Aksjespareordning• Treningsmuligheter i eget treningsstudio samt bedriftslag• Fleksibel hjemmekontorordning • Arbeidssted i fine lokaler sentralt i Oslo (5 minutters gange fra Oslo S)

I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet, og den du er er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.

Tenk nytt på karrieren din, og ta sats! - så sørger vi for trygge rammer

Gjensidiges kjerneverdier

Skap Trygghet: Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, å vise tillit, åpenhet, og at vi lytter, ser og støtter hverandre. Trygghet lar oss utfordre, og tar oss videre. I trygge rammer mobiliserer vi mot.

Ta sats: Ta sats handler om å våge.Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt.

Tenk nytt: Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer og ta aktivt del i andres. Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.

Kontaktpersoner

Therese Rønneberg-Østrem, Head of M&A and Deal Advisory
Therese.Ronneberg-Ostrem@gjensidige.no / +47 952 87 765
Bernard Zysman, Direktør Konsernjuridisk
bernard.zysman@gjensidige.no / +47 902 01 280

Powered by Labrador CMS