LEDIG STILLING:

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Søknadsfrist: 18. februar

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger.

 Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er "Straff som endrer" og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. 

Les mer om vår virksomhetsstrategi her. 

Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.Region øst omfatter 12 fengsler, 4 friomsorgskontor, overgangsbolig, senter for narkotikakontroll med domstolkontroll og hundetjeneste med ca. 1.800 tilsatte i Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark. Regionadministrasjonen er i Lillestrøm. Ila fengsel er en forvaringsanstalt med 120 innsatte og ca. 230 ansatte.

Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksmarka i Bærum.

Les mer om oss her.

Søknadsfrist: 18.februar


Arbeidssted: Eiksmarka

Jobbtype: Vikariat

Type stilling:  Jurist -rådgiver/seniorrådgiver


SØK STILLINGEN HER

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver - vikariat

Om stillingen

Det er ledig to vikariat som jurist - rådgiver/seniorrådgiver i Ila fengsel og forvaringsanstalt. Vikariatene har varighet frem til og med 31.10.24, med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Stillingene er underlagt leder for juridisk avdeling, og avdelingen består for tiden av totalt seks jurister.

En rådgiver skal beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning, analyse og utvikling innenfor et gitt fagområde. Rådgiver skal ha evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger, utarbeide analyser, formidle analyser, målsetninger og resultater på en god måte. 

En seniorrådgiver skal ha et selvstendig faglig hovedansvar innenfor et gitt fagområde. Seniorrådgiver skal inneha kompetanse på høyt nivå og kunne utføre selvstendig problemløsning og analyse innenfor et spesialisert fagområde. Seniorrådgiver skal ha evne til å utføre særlig selvstendige arbeidsoppgaver, utredningsoppgaver, lede prosesser, utarbeide og kommunisere analyser, målsetninger og resultater.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av enkeltsaker innenfor straffegjennomføringsfeltet (behandle søknader, klagebehandling mv.)
 • føre i pennen anstaltens uttalelser til saker om prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av forvaringens tidsramme
 • rådgivning
 • undervisning/veiledning i regelverket om blant annet straffegjennomføring
 • deltakelse i tverrfaglig samarbeid med avdelingsledere, kontaktbetjenter, sosialkonsulenter, inspektører, psykologer mv. i anstalten
 • kommunikasjon med regionen, Kriminalomsorgsdirektoratet, advokater, påtalemyndigheten, friomsorgen, domstolene, samt andre
 • eksterne instanser og samarbeidspartnere
 • veilede/bistå de lokale aktørene i tilbakeføringsarbeidet om relevant lov- og regelverk knyttet til offentlige velferdstjenester
 • vitne i retten på vegne av anstalten i saker om prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av forvaringens tidsramme

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra saksbehandling i offentlig virksomhet
 • kjennskap til straffegjennomføringskjeden og forvaring

For stilling som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide godt med ulike faggrupper
 • jobber systematisk, effektivt, nøyaktig og med god kvalitet
 • god evne til å balansere effektivitet og kvalitet
 • har evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesser

Vi ønsker oss en medarbeider som er positiv og har god evne og vilje til å påta seg nye arbeidsoppgaver, herunder oppgaver knyttet til ekstern og intern undervisning/foredragsvirksomhet.

Personlig egnethet, samt effektivitet og nøyaktighet i skriftlige arbeider vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • meningsfulle, spennende og varierte oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • et utviklende og godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gratis parkering og mulighet for elbilladning mot betaling

Stilling lønnes som rådgiver (1434) fra ltr. 56-69, p.t kr 548 600 - 679 700 per år og seniorrådgiver (1364) fra ltr. 63-74, p.t kr 615 700 - 745 000 per år, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) 

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til jurist Monica Tanem, avdelingsleder for juridisk avdeling, tlf. 67 16 10 00 eller mail: postmottak-8210@kriminalomsorg.no

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål, karakterutskrift og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 


Spørsmål om stillingen: 

Kontaktperson:Monica Tanem
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon:67 16 10 00

Powered by Labrador CMS