ADVOKATJOBB:

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig fast stilling

Søknadsfrist: 10. juni

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no


Søknadsfrist: 10. juni


Arbeidssted: Etter avtale

Jobbtype: Seniorrådgiver - jurist
Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen, Faggruppe ledelse og organisasjonsutvikling blir det ledig fast 100% stilling som seniorrådgiver. USN har 8 campus og hovedarbeidssted avtales med den enkelte kandidat (Drammen, Vestfold, Bø, Notodden, Kongsberg, Rauland, Ringerike og Porsgrunn).

Universitetet i Sørøst-Norge søker etter en engasjert og dyktig jurist til stilling som seniorrådgiver i Personal- og organisasjonsavdelingen. Du har kompetanse og erfaring fra individuell og kollektiv arbeidsrett, forvaltningsrett, konflikthåndtering og spørsmål om personvern.

Stillingen dekker et bredt spekter av juridiske problemstillinger, og gir deg mulighet for stor grad av selvstendig arbeid. Du vil bli en del av Faggruppe ledelse og organisasjonsutvikling, et sterkt og godt faglig miljø med ansvar for leder- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og lederstøtte i saker som omhandler arbeidsforhold, konflikt- og varslingssaker. Faggruppen har en bred kontaktflate både mot ledelsen og organisasjonen.

Personal- og organisasjonsavdelingen har overordnet ansvar for policy og retningslinjer innenfor avdelingens fagområde.

I spørsmål om personvern/GDPR og andre juridiske saker knyttet til arbeidsrett vil du samarbeide med den andre juristen i faggruppen, personvernombudet og øvrige jurister på USN.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av USNs ansvar som arbeidsgiver, herunder rådgivning i bruk av lov- og avtaleverk til ledere på alle nivåer i virksomheten
 • Bistå ledere i konflikthåndtering, herunder vanskelige personalsaker og klage- og varslingssaker
 • Bistå i arbeidet med kvalitetssikring av arbeidsprosesser og kompetanseutvikling i konflikt- og varslingssaker
 • Rådgivning innen offentlighet og innsyn, herunder også personvern/GDPR
 • Utarbeidelse av styresaker og høringssvar
 • Utredningsoppgaver innenfor stillingen og faggruppens fagområdeAndre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Masterutdanning fra universitet eller høgskole i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (Cand. Jur) med gode resultater
 • Bred og relevant erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Erfaring fra stillingens ansvarsområde i statlig sektor
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren innen stillingens ansvarsområder
 • God kompetanse innen personvern/GDPR
 • Erfaring som kursleder/foredragsholder

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner
 • Strukturert og med evne til å prioritere i perioder med stort arbeidspress
 • God formidlingsevne
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/)
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (SKO1364), lønnsspenn i 100% stilling pr år kr 615 800 - 776 900. (ltr 67 - 78). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:Fagdirektør Helle C Parelius, epost: helle.charlotte.parelius@usn.no tlf: +47 901 34 860.

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen "Søk stillingen".

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-soknader-til-teknisk-administrative-stillinger-article221235-7900.html) ved Universitetet i
Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Powered by Labrador CMS