ADVOKATJOBB:

Jurist – Statens Standardavtaler

Søknadsfrist: 30.januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.


Søknadsfrist: 30.januar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Jurist

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Har du lyst å videreutvikle din karriere innenfor kontraktsrett og bidra til utvikling av offentlig sektor? Vi ser etter en faglig sterk jurist til vårt arbeid med Statens Standardavtaler (SSA).

Anskaffelsesdivisjonen i DFØ har en viktig pådriverrolle for å kontinuerlig forbedre offentlige anskaffelser. Du vil få en sentral rolle for å styrke IKT-anskaffelser i offentlig sektor. Avdelingen du blir ansatt i skal være driveren i innkjøps-Norge og utvikle nyttige og brukerrettede tjenester. SSA-porteføljen består i dag av 12 ulike avtaler om IT, konsulenttjenester og forsknings- og utredningsoppdrag. Avtalene er svært mye brukt og er blant de dokumentene som lastes ned mest fra anskaffelser.no. Gjennom arbeidet med SSA’ene er du med på å sette premissene for anskaffelser av IT og konsulenttjenester til offentlige virksomheter. Du vil ha bred kontakt med våre brukere og interessenter.

Hos oss får du ansvar og mulighet for faglig utvikling, delta i videreutvikling av vårt tilbud om gode og balanserte kontrakter til offentlig sektor, solid kunnskap kontraktsrett og anskaffelsesregelverket, holde foredrag og tilgang til et bredt nettverk i offentlig sektor og næringsliv. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, har sterk gjennomføringsevne, er strategisk og har interesse for å videreutvikle vårt tjenestetilbud. Det er også viktig at du har godt humør, trives med teamarbeid og evner å motivere andre

Stillingen er plassert i Seksjon for regelverk og prosess i Avdeling for kontrakt og regelverk. Her blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø sammen med Statens Innkjøpssenter og Markedsplass for skytjenester. Seksjonen har ansvar for veiledning om anskaffelsesregelverket og hvordan anskaffelser skal gjennomføres, veiledning for å motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser, om IT-anskaffelser og forvaltning og utvikling av SSA’ene. Vi jobber i stor grad i prosjekter sammen med andre medarbeidere i avdelingen eller divisjonen. Det er også mulighet for å delta i operative anskaffelsesprosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Være fagansvarlig for drift og videreutvikling av SSA’ene
 • Lede arbeid med revisjoner av avtalene
 • Skrive veiledning om bruk av SSA’ene og IT-anskaffelser
 • Holde foredrag eksternt eller på DFØs arrangementer
 • Bidra i relevante nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter, leverandører og bransjeorganisasjoner.
 • Ved behov, bidra med andre oppgaver i Anskaffelsesdivisjonen

Dine kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • relevant erfaring fra arbeid med IT-kontrakter
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig at du også har:

 • kunnskap om personvernregelverket
 • kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
 • erfaring fra gjennomføring av offentlige IT-anskaffelser
 • erfaring i å holde kurs, foredrag eller å skrive veiledning
 • erfaring fra prosjektledelse
 • erfaring fra offentlig sektor

Vi søker deg som

 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er analytisk og strukturert
 • er strategisk, tenker helhetlig og tar initiativ til forbedringer og utvikling
 • kan prioritere og har sterk gjennomføringsevne

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og faglige resultater.

Hos oss får du:

 • en utviklingsorientert og utfordrende stilling innen et fagområde som er i sterk vekst
 • jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • hyggelige og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidsplass i moderne og miljøvennlige lokaler i Økern Portal, kun 10 minutter med t-bane fra Oslo S. Du kan lese mer om Økern Portal her
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/) (SPK). I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.

Du vil bli ansatt som seniorrådgiver med lønn fra 661 400 til kr 911 700, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid. Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise).

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside dfo.no.

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Kontaktperson

Bente Hagelien, seksjonssjef, tlf.nr. 980 78 143 eller e-post: bente.hagelien@dfo.no

Powered by Labrador CMS