ADVOKATJOBB:

Bits søker leder for Juridisk avdeling

Søknadsfrist: 27. november

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vår viktigste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge og bidra til økt digitalisering av samfunnet gjennom samarbeid med offentlige etater i programmet Digital samhandling offentlig privat (DSOP). Bits har 39 ansatte.Bits AS eies av Finans Norge, og du kan lese mer om oss her.


Søknadsfrist: 27. november


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Leder for juridisk avdeling

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastruktur- og digitaliseringsselskap. Vår viktigste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge og bidra til økt digitalisering av samfunnet gjennom samarbeid med offentlige etater i programmet Digital samhandling offentlig privat (DSOP).

Bransjen er i endring og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden er internasjonalt i front innen betalingsformidlingsinfrastruktur, betalingsrelatert informasjon og på digitaliseringsområdet. Bits deltar aktivt i nasjonale, nordiske og internasjonale fora der juridiske spørsmål som påvirker banknæringen og betalingsinfrastrukturen drøftes. Vi jobber med sentrale aktører i alle deler av norsk betalingsformidling, som for eksempel banker, Mastercard/Nets, BankID BankAxept AS, fintech-selskaper, IT-leverandører, Finans Norge, Datatilsynet, Finanstilsynet, Norges Bank og med ulike offentlige etater gjennom DSOP-programmet.

Juridisk avdeling i Bits består av tre personer. Nåværende leder for avdelingen går av med pensjon neste år og vi søker nå hennes etterfølger. Avdelingen har ansvaret for å forvalte og utvikle avtaler og regelverk som regulerer bankenes felles betalingsinfrastruktur som eFaktura, AvtaleGiro, BankID og BankAxept, samt avtaleverket som regulerer samarbeidet mellom finansnæringen og offentlige etater i DSOP. Viktige fagområder er rammevilkår for betalingstjenester og betalingsinfrastruktur, finansavtaleloven og finansforetaksloven, finansnæringens taushetspliktsbestemmelser, personvern, antihvitvaskingsregler og regelverk fra EU.

Som leder for juridisk avdeling vil du bidra bredt i bedriften og ha ansvaret for juridiske problemstillinger knyttet til alle våre fagområder. Du vil inneha rollen som styresekretær og delta i viktige strategiske diskusjoner og beslutninger som vil påvirke selskapets fremtid og utvikling innen viktige områder for banknæringen og samfunnets digitaliseringsprosesser. Leder av juridisk avdeling sitter i Bits’ ledergruppe.

I tillegg vil du jobbe med:

 • Etablere og vedlikeholde og avtaler og regelverk som gjelder mellom bankene i Norge
 • Utvikle og forvalte avtaler for DSOP-programmet
 • Lede avdelingen, herunder personalansvar
 • Lede og delta i relevante fagråd og arbeidsgrupper
 • Oppfølging av leverandører og avtaleparter
 • Holde deg oppdatert på utviklingen innen fagområdet både i Norge, Norden og EU

Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og som har lyst til å arbeide i et tverrfaglig og mangfoldig miljø med andre profesjoner i tidvis høyt tempo. Du har evnen til å se det strategiske perspektivet, har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og har strukturert arbeidsform med evne til å prioritere og gjennomføre. Som leder for juridisk avdeling vil du ha mange samarbeidspartnere i et sterkt internt fagmiljø og med viktige samarbeidspartnere fra Finans Norge og bank, så gode kommunikasjonsferdigheter og evnen til å arbeide selvstendig og med tverrfaglige team er ønskelig.

Ønsket faglig bakgrunn og ferdigheter:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring (fortrinnsvis innenfor bank, finans eller digitalisering)
 • Gode administrative ferdigheter og evne til å arbeide i formelle prosesser
 • Erfaring med å følge opp leveranser
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner i norsk og engelsk

Vi kan tilby:

 • En spennende rolle i et fagfelt under stadig utvikling
 • Gode kollegaer i et uformelt arbeidsmiljø kjennetegnet av kompetanse, trivsel og engasjement
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for faglig og personlig vekst gjennom et svært bredt kontaktnettverk i arbeidet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for hjemmekontor

Kontaktpersoner:

Eivind Gjemdal, daglig leder, 915 32 218

Anne Ystenes, nåværende juridisk leder, 900 43 845

Powered by Labrador CMS