ADVOKATJOBB:

Vi søker nå etter en dyktig konsernadvokat innen konkurranserett og jernbanejuss!

Søknadsfrist: Fortløpende

SSFormål / Generell karakteristikk

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen. Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.


Søknadsfrist: Fortløpende


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Konsernadvokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Konsernjuridisk i Bane NOR ledes av juridisk direktør og består av 18 advokater og advokatfullmektiger. Enheten er konsernets rådgiver og premissgiver for juridiske forhold, og leverer juridisk rådgivning og bistand til hele Bane NORs virksomhet. Konsernjuridisk er delt inn i tre fagavdelinger for hhv. entreprise/anskaffelser, eiendomsjus og samfunnsforhold og selskapsstyring. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø og finner løsninger gjennom samarbeid, kompetansedeling og gode faglige diskusjoner.

Vi søker nå etter en dyktig konsernadvokat/fullmektig til fagavdelingen for samfunnsforhold og selskapsstyring. Enheten leverer juridiske tjenester innenfor varierte områder som selskapsrett/transaksjoner, corporate governance, jernbaneregulatorisk/forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett og strafferett, og med et særlig fokus på konsernovergripende problemstillinger.

Som vår nye kollega skal du primært bistå innenfor det konkurranse- og jernbaneregulatoriske området. Jernbaneloven med tilhørende forskrifter er sentrale rammebetingelser for Bane NOR og stiller krav til Bane NOR som infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet. Herunder reguleres blant annet Bane NORs relasjon til togselskapene og hvordan Bane NOR skal opptre i et jernbanemarked preget av konkurranse og et komplekst aktørbilde, samt krav om sikkerhet på jernbanen.

Stillingen vil inkludere juridisk rådgivning knyttet til jernbaneregelverket med særlig vekt på de konkurranserettslige og markedsmessige sidene av dette regelverket.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Samfunnsforhold og selskapsstyring.

Arbeidsoppgaver:

 • Regulatorisk og konkurranserettslig bistand og vurderinger, herunder bistand knyttet til regelverket for prising av jernbanetjenester og fordeling av kapasitet på jernbanenettet, samt avtaleverket mellom Bane NOR og aktørene i jernbanemarkedet

 • Bistand i - og koordinering av - klagesaker og tvistesaker, herunder klager og prosesser overfor Statens jernbanetilsyn og domstolene

 • Stillingen vil også omfatte annen konkurranserettslig bistand som konsernet har behov for og bistand innen tilgrensende rettsområder som for eks. generell bistand innenfor konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett, samt fagavdelingens øvrige ansvarsområder

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende

 • Kompetanse innenfor konkurranserett og/eller jernbanejuss, gjerne med arbeidserfaring fra relevante myndighets-/tilsynsorganer eller advokatfirma

 • Vi ønsker primært kandidater med erfaring, men også nyutdannede kandidater med interesse for fagfeltet er velkomne til å søke

 • Kandidater uten advokatbevilling vil bli autorisert som advokatfullmektig, med god tilgang til prosedyreoppdrag

 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og god fremføring på engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv, forretningsorientert med evne til å innta en strategisk tilnærming

 • Analytisk, og samtidig evne å håndtere kompliserte juridiske problemstillinger på en praktisk og løsningsorientert måte

 • Evne til å identifisere juridisk handlingsrom innenfor regulatoriske rammebetingelser

 • Evne til å identifisere juridisk risiko og tiltak for å håndtere slik risiko

 • Relasjonsskaper med gode samhandlingsegenskaper

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr:

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte

 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)

 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra

 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon:

Lars Tore Fredriksen, Leder Samfunnsforhold og selskapsstyring, 918 53 18, lars.tore.fredriksen@banenor.no

Powered by Labrador CMS