ADVOKATJOBB:

Avdelingsleder - arbeidsgiverforhold

Søknadsfrist: 19. april

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.


Søknadsfrist: 19. april


Arbeidssted: Grew Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norge

Jobbtype: Avdelingsleder

Type stilling: Fast, heltid


SØK STILLINGEN HER

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer. Forsvarsbygg sitt oppdrag er å understøtte Forsvaret og bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. For at vi skal lykkes med vårt oppdrag er vi avhengig av dyktige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse og evne til å løse oppgavene. En forutsetning for å tiltrekke kompetente ressurser er å være en profesjonell og proaktiv arbeidsgiver som utvikler og ivaretar ansatte. HR er en viktig strategisk partner inn i dette arbeidet, og vi søker nå etter en dyktig avdelingsleder til å lede avdeling for arbeidsgiverforhold som skal ha ansvaret for tjenester og leveranser innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling.

Vi ser etter en avdelingsleder som har kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og søke etter gode løsninger på utfordringer i organisasjonen. Du må være god til å bygge relasjoner og tillit i organisasjonen, i tillegg til å ha gjennomføringsevne. Det er stor etterspørsel etter HR-faglige råd og tjenester fra avdelingen og du vil få muligheten til å samarbeide i et bredt fagmiljø. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for 5 kompetente medarbeidere som er opptatt av å levere gode tjenester i organisasjonen. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og er et viktig kontaktknutepunkt for ledere og medarbeidere.

HR i Forsvarsbygg er organisert med fire avdelinger: avdeling rekruttering, avdeling kompetanse, avdeling arbeidsgiverforhold og avdeling HR ansattsenter. HR-seksjonen har totalt 32 medarbeidere som er lokalisert både i Oslo og i Harstad. Avdelingsleder for arbeidsgiverforhold vil være en del av ledergruppen til HR-sjef. Arbeidssted er lokasjon Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av avdelingens ansvarsområde innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling
 • Sikre leveranser ihht. virksomhetens mål og strategi
 • Ivaretakelse og utvikling av arbeidsgiverrollen
 • Samhandling med de tillitsvalgte
 • Bidra til god koordinering opp mot andre avdelinger og enheter i organisasjonen
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Planlegge og gjennomføre kurs og samlinger

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • Erfaring innenfor arbeidsrett, gjerne knyttet til statsansattloven
 • Erfaring innenfor kollektive avtaler, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med omstillingsprosesser, gjerne fra offentlig sektor
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring
 • Stillingen krever at den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er strukturert, effektiv og selvgående
 • Du er samvittighetsfull og har god gjennomføringsevne
 • Du er analytisk og med evne til å tenke helhetlig

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra ltr.78 (768 500 kr) til ltr.83 (887 000 kr). Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag
 • Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Marius Thomassen
HR leder
412 64 522

Powered by Labrador CMS