ADVOKATJOBB:

Ledig stilling som advokat innen personskade

Søknadsfrist: 23. januar

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 126.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.


Søknadsfrist: 23. januar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

NSF satser offensivt på å styrke arbeidet med yrkesskade, yrkessykdommer og belastningslidelser for våre medlemmer. I den forbindelse er det opprettet en ny stilling i forhandlingsavdelingen som vil få yrkesskade som hovedarbeidsområde. Vi søker etter advokat med erfaringen
innenfor dette rettsområdet.

Stillingen er plassert i forhandlingsavdelingen som har 25 medarbeidere, herunder 8 advokater i dag, samt én advokatfullmektig. Advokatene bistår medlemmer og lokalapparat med rådgivning og prosedyre innen individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestepensjon, trygd, yrkesskade, diskriminering m.v.

Avdelingens øvrige arbeidsområder er relatert til arbeidsrettslige spørsmål, tarifforhandlinger, arbeidsmiljø, arbeidstid, tillitsvalgtopplæring, høringssaker, deltakelse i utvalg osv.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar:

 • yrkesskadesaker, med tilhørende trygd og pensjon
 • prosedyre
 • høringer
 • utredningsoppgaver
 • politisk påvirkningsarbeid
 • veiledning overfor lokalapparat
 • undervisning/foredrag

Kvalifikasjonskrav:

 • advokatbevilling
 • erfaring med rettsområdet personskade

Ønsket tilleggskompetanse:

Tilleggskompetanse innen avdelingens øvrige arbeidsområder; spesielt trygd og pensjon vil vektlegges.

Personlige egenskaper:

Du må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • gode velferdsordninger og kantineavtale
 • hyggelige kollegaer og høy trivsel

Spørsmål om stillingen kan rettes til forhandlingssjef Kari Tangen tlf. 913 12 591. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfristen er 23. januar 2022.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

Powered by Labrador CMS