Er du advokat med interesse for transportrett?

Søknadsfrist: Snarest

NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter innenfor transport, logistikk og distribusjon for bil-, sjø-, bane- og flyfrakt i Norge. Vi har over 500 virksomheter som medlemmer. Samlet har bransjen over 60 000 ansatte og en verdiskapning på over 50 milliarder kroner. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive tjenester bidrar vi til lønnsomhet i medlemsbedriftene.


Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Fast

Type stilling: Advokat


SØK STILLINGEN HER

NHO Logistikk og Transport søker nå en dyktig og engasjert advokat til vårt team. Her vil du spille en nøkkelrolle i å støtte våre medlemsbedrifter med juridisk rådgivning og ekspertise, spesielt innenfor områdene transport- og spedisjonsrett og toll.

Stillingen er svært variert og innebærer alt fra kursvirksomhet til rådgivning, samtaler og prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene.

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk bistand: Tilby løpende juridisk bistand til NHO LTs medlemsbedrifter i reklamasjonssaker, utarbeidelse og/eller gjennomgang og kvalitetssikring av transportavtaler, kunde-, leverandør-, agent- og lagringsavtaler, samt bistand i forbindelse med kunders konkurs .
 • Tvisteløsning: Håndtere tvister, forhandlinger og potensielle rettssaker relatert til transport og logistikk
 • Kurs- og foredragsvirksomhet: Utvikle og holde kurs og foredrag om relevante juridiske temaer innen transport- og logistikkrett for våre medlemsbedrifter
 • Kontraktsrådgivning: Bistå i å utarbeide, vurdere og forhandle kontrakter og avtaler, og sikre at de er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Regelverk og compliance: Overvåke og analysere endringer i lovgivningen som påvirker transport- og logistikksektoren. Bidra til å implementere nødvendige tiltak for å sikre compliance.
 • Interessepolitisk arbeid: Delta i arbeidet med å påvirke og forme politikk og rammebetingelser som berører transport- og logistikkbransjen.
 • Personalansvar for advokatfullmektig.

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen (Master i rettsvitenskap) eller tilsvarende.
 • Advokatbevilling og prosedyreerfaring.
 • Erfaring med forhandling og tvisteløsning.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til logistikk- og transportrett, inkludert:
 • Ansvarsspørsmål for speditører, transportører, lagerholdere og logistikkvirksomheter.
 • Regulatoriske og privatrettslige spørsmål innen vei-, bane-, sjø- og lufttransport.
 • Kontrakstrett, kjøpsrett, selskapsrett.
 • En selvstendig og løsningsorientert profil.
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og som del av et team.

Vi Tilbyr:

 • En utfordrende og variert stilling i en viktig og spennende bransje.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og videreutdanning.
 • Et positivt og dynamisk arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen

Kontakt gjerne rådgiver Kristin Skjold-Larsen i Ambire AS for mer informasjon.

Mobil 90 96 90 51

Mail: ksl@ambire.no

Nettverk: LinkedIn

Powered by Labrador CMS