ADVOKATJOBB:

Kristiansund kommune har ledig 100 % fast stilling som advokat / advokatfullmektig

Søknadsfrist: 17. oktober

Advokat/advokatfullmektig

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker.Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.


Søknadsfrist: 17. oktober


Arbeidssted: Kristiansund

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Kontoret består for tiden av tre advokater. Kommuneadvokaten er direkte underlagt kommunedirektør og rapporterer til denne. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål, og gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen, og har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og privatrettslig karakter. Vi har økende oppdragsmengde og ønsker derfor å utvide kontoret med ytterligere en advokat/advokatfullmektig.

Kommuneadvokaten skal fremme rettssikkerhet og ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Mange av sakene dreier seg om tvister kommunen er involvert i, hovedsakelig ved at krav gjøres gjeldende mot kommunen. I tillegg utføres et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder. Saker etter barnevernloven utgjør en vesentlig del av vår portefølje. Den som ansettes kan likevel påregne en variert portefølje, og vi ser etter søkere som er motivert for å jobbe med flere av kontorets rettsområder.

Advokatene ved kontoret må kunne samarbeide godt med oppdragsgivere i ulike sektorer, og samtidig kunne foreta selvstendige vurderinger. Vi ser etter søkere som kan representere Kristiansund kommune på en god og tillitsvekkende måte. Vedkommende vil få en god del prosedyrevirksomhet og det er et ønske at søkere til stillingen har erfaring med prosedyrevirksomhet, særlig i barnevernssaker for fylkesnemnd og domstoler. En del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

  • juridisk rådgivning

  • prosedyreoppdrag

  • opplæring/foredragsvirksomhet

  • rapportering til kommuneadvokat

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en entusiastisk, positiv og faglig dyktig advokat/advokatfullmektig som kan arbeide selvstendig, effektivt og under press, men som samtidig har en teamorientert arbeidsstil. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Erfaring som advokatfullmektig/ dommerfullmektig eller tilsvarende juridisk praksis vektlegges. Det forutsettes dessuten at vedkommende trives med til tider stor variasjon i saksfeltet.

Det er videre ønskelig at du har arbeidserfaring fra ett eller flere av følgende rettsområder: forvaltningsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, barnevern, fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, kontraktsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode resultater.

Vi tilbyr

  • en spennende og interessant stilling i en kystby med et rikt kulturliv

  • deltagelse og innsikt i samfunnsmessig viktige virksomheter

  • et bredt fagfelt

  • god faglig utvikling

  • gode lønns- og arbeidsvilkår for rett kandidat, innenfor rammen av kommunens ordninger

  • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Politiattest vil bli innhentet ved eventuell søknad om advokatbevilling.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Powered by Labrador CMS