ADVOKATJOBB:

Jurist/ Advokatfullmektig

Søknadsfrist: 13. februar

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.


Søknadsfrist: 13. februar


Arbeidssted: Gjøvik

Jobbtype: Jurist/advokatfullmektig

Type stilling: Vikariat


SØK STILLINGEN HER

Kommuneadvokatene i Gjøvik kommune

Kommuneadvokatene består i dag av to advokater og en advokatfullmektig, og gir advokattjenester til kommunens administrative og politiske organer, samt selskaper som kommunen har eierskap i. Kommuneadvokatene har et bredt tilfang av saker både av offentligrettslig og privatrettslig karakter. Som vertskommune for kommuner i Gjøvikregionen, bistår kommuneadvokatene i oppfølging av deltakerkommunenes eierinteresser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

En av våre jurister skal ut i permisjon og vi søker etter jurist/advokatfullmektig i vikariat/midlertidig stilling med mulighet for senere fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta personvernombudsfunksjon

 • Saksbehandling for kommunens klageutvalg

 • Faglig ansvar for salgs- og skjenkesaker i samarbeid med saksbehandlere

 • Utrede ulike forvaltnings- og andre rettslige problemstillinger

 • Yte bistand med utforming og inngåelse av kontrakter

 • Håndtere potensielle krav mot kommunen

 • Gi opplæring innen lover som f eks forvaltningslov, offentlighetslov og personvernlov

Du vil delta i møter sammen med fagleder som grunnlag for tildeling av arbeidsoppgaver.

Sentrale rettsområder for kommuneadvokatkontoret er:

 • Barn- og familievernrett

 • Fast eiendom, herunder kjøp, salg

 • Selskapsrett

 • Entreprise-, plan- og bygningsrett

 • Offentlige anskaffelser

 • Forvaltnings-, og kommunalrett, offentlighetslov

 • Kontraktsrett

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor kommuneadvokatenes ansvarsområde.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Evne til raskt å sette deg inn i ulike faktiske og rettslige forhold

 • Faglig interesse og serviceinnstilling

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med erfaring som jurist eller advokatfullmektig, men nyutdannede jurister er også velkommen til å søke.

Vi tilbyr:

 • Faglig spennende problemstillinger

 • Varierte oppgaver med mange utfordringer

 • Et fagmiljø under oppbygging og utvikling

 • Godt arbeidsmiljø i samspill med kollegaer og ledere innenfor et bredt spekter av fagområder

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Fleksibel arbeidstid

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Powered by Labrador CMS