ADVOKATJOBB:

Vi søker advokat /advokatfullmektig

Søknadsfrist: Snarest

Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS er et advokatfirma i Oslo sentrum, etablert i 2013, med pr. i dag

5 advokater / -fullmektiger, samt 3 advokater i kontorfellesskap.


Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Fast

Type stilling: Advokat / advokatfullmektig


SØK STILLINGEN HER

Vi yter hovedsakelig spesialisert bistand innenfor fagområdene

  • tvisteløsning, mekling og prosedyre
  • forsikrings- og erstatningsrett
  • arbeidsrett
  • eiendoms- og entrepriserett
  • familie/arv/skifte

Våre oppdragsgivere er både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Firmaets advokater har høy kompetanse og bred erfaring innenfor våre spesialområder, og solid erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene. Våre tjenester kjennetegnes av høy faglig og etisk standard, kombinert med personlig oppfølging.

Vårt firma er i vekst og vi har i denne forbindelse også utvidet våre lokaler med en ny 8. etasje.

Vi søker nå advokat / advokatfullmektig med erfaring og / eller særlig interesse for forsikrings- og erstatningsrett eller familie / arv / skifte. Den vi søker er faglig interessert, positiv og engasjert, og ikke minst motivert til å fortsette utviklingen av firmaet sammen med oss.

For eventuelle søkere med egen portefølje, vil vi kunne være åpne for ulike tilknytningsformer.

Søknad med CV sendes snarest til Karoline Henriksen på henriksen@henriksenco.no

www.henriksenco.no

Powered by Labrador CMS