ADVOKATJOBB:

NHO Transport søker advokat/advokatfullmektig til arbeidsrett

Søknadsfrist: 23. juni

NHO Transport er en arbeidsgiver- og bransjeforening for norske persontransportselskaper, og foreningen ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser innen næringspolitikk, arbeidsgiver- og tariffspørsmål. Medlemsbedriftene transporterer to av tre kollektivreisende i Norge basert på offentlige kontrakter eller billettfinansiering. Dette gjøres med buss, lokalbaner eller drosjer.NHO Transport er tilsluttet NHO, og administrasjonen har sentrale lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.For mer informasjon, se www.transport.no


Søknadsfrist: 23. juni


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Advokat/advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

NHO Transport søker samfunnsengasjert advokat eller advokatfullmektig til sin administrasjon. Bistand overfor medlemsbedriftene innen tariff- og arbeidsrettslige spørsmål, herunder rettslige prosesser, involvering i lønnsforhandlinger, vedlikehold og utvikling av tariffavtaler og løpende kontakt med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner utgjør de viktigste arbeidsoppgavene i denne stillingen. Arbeid med yrkestransportlovgivning, vegtrafikkspørsmål og dialog med fagmyndigheter er også aktuelt. Det vil være tett samarbeid med foreningens advokat, men stillingen medfører også løpende dialog med NHOs miljø på arbeidsrettssiden.

Aktuelle kandidater bør ha følgende kvalifikasjoner:

• Praksis innen arbeids- og tariffrett er en fordel, men nyutdannede kan gjerne søke

• Lyst og evne til å drive med forhandlinger og medlemsbistand

• Analytisk, fleksibel og gode formidlingsevner

Søknadsfrist er snarest og senest innen 23.06.21. Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende direktør Jon H. Stordrange på telefon 41 50 67 70

Powered by Labrador CMS