ADVOKATJOBB:

KS Advokatene søker advokat / advokatfullmektig

Søknadsfrist: 1. september

KS-Kommunesektorens organisasjon er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon med alle norske kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. I offentlig sektor er KS den største arbeidsgiverorganisasjonen. Vår visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS har hovedkontor i Oslo, 15 kontorsteder i 8 regioner i Norge og et Europa-kontor i Brussel.


Søknadsfrist: 1. september


Arbeidssted: Oslo, Kristiansand eller Tromsø

Jobbtype: advokat / advokatfullmektig

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vil du jobbe som advokat/advokatfullmektig ved kommune-Norges advokatkontor KS Advokatene? Kontorsted Oslo, Kristiansand eller Tromsø.

KS Advokatene

KS Advokatene er KS’ advokatkontor, og utgjør den juridiske avdelingen i organisasjonen.

Som organisasjonsadvokater har vi alle landets kommuner og fylkeskommuner som klienter, og yter dessuten tjenester til kommunalt eide bedrifter og virksomheter. I tillegg bistår vi KS som internadvokater.

KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Kontoret består pt av 32 medarbeidere, hvorav 23 advokater, fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionskontorene i Kristiansand og Tromsø.

Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse, som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Arbeidshverdagen bærer preg av KS’ rolle som en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

Om stillingene

Vi har nå ledig en fast stilling som advokat/advokatfullmektig ved et av våre tre kontorsteder. I tillegg kan det være aktuelt med et vikariat. Stillingene gir en særegen mulighet til å utøve advokatvirksomhet, samtidig som du bistår kommunene i å fylle sitt samfunnsoppdrag og betjene og ivareta sine innbyggere.

Kommuner er komplekse organisasjoner som kommer i kontakt med svært mange rettsområder. Hos oss blir du en del av et lag som yter juridisk bistand innenfor de fleste av disse, og som fører saker for alle rettsinstanser.

I tillegg til ordinære advokatoppdrag for kommunene, vil du ha utstrakt kontakt med KS’ medlemmer i form av juridisk rådgivning som medlemsservice. Dessuten bør du påregne prosedyre for domstolene.

En betydelig del av arbeidet vil være interessepolitiske oppgaver for å fremme kommunesektorens interesser, og du kan få i oppgave å bistå KS-organisasjonen som internadvokat. KS Advokatene arrangerer jevnlig kurs og andre kompetansehevende tiltak for våre medlemmer, og det ligger til stillingene å bidra også til dette.

Advokatene er fordelt på fem faggrupper:

  • Arbeidsrett
  • Eiendomsskatt, skatt, mva og digitalisering
  • Fast eiendom og miljø
  • Konkurranse- og selskapsorganisering
  • Kommunal- og forvaltningsrett

Stillingene vil bli knyttet til to eller flere faggrupper avhengig av behov, kompetanse og interesse.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og bør kunne vise til gode faglige resultater. Vi legger vekt på interesse og erfaring innen våre kompetanseområder, som du finner på www.ksadvokatene.no. Det er derfor viktig at du redegjør for interessefelt og faglig bakgrunn. Dersom du har kunnskap og erfaring innen arbeidsrett, offentlige anskaffelser eller fast eiendom, ber vi deg presisere det.

Kunnskap om kommunesektoren og politiske prosesser, samt kjennskap til forvaltningsretten teller positivt. Det vil også ha betydning om du kan vise til samfunnsengasjement.

Det er viktig med egenskaper som nøyaktighet og initiativ, og du bør være i stand til å bevege deg utenfor komfortsonen og prøve deg på nye utfordringer. For å gjøre en god jobb må du dessuten ha svært gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Videre må du trives både med å samarbeide og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er til tider hektisk, men alltid spennende og variert. KS forventer fleksibilitet fra medarbeiderne, men dette er gjensidig og innenfor ryddige rammer.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, subsidiert kantine, tilgang på firmaleilighet på fjellet og rett til trening i arbeidstiden. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

Lønn etter avtale.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Også nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge karakterutskrift fra studiet, vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv. Du må opplyse i søknaden hvorvidt du søker både den faste stillingen og vikariatet, og presisere ved hvilket av våre tre kontorsteder det er aktuelt for deg å jobbe.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og vi oppfordrer til at disse sendes inn så snart som mulig.

Søknadsfrist 1.9.22.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Johan N. Spiten, avdelingsdirektør, telefon 480 12 204

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.

Powered by Labrador CMS