ADVOKATJOBB:

Legal Manager

Søknadsfrist: 18. august

Komplett Bank er markedsledende innen segmentet forbruksfinansiering for privatkunder. Vi er en digital bank som fokuserer på innovasjon og gode brukeropplevelser. Siden oppstarten i 2014 har vår visjon vært å tilby fleksibel forbruksfinansiering til våre kunder, med løsninger og produkter som er tilpasset våre kunder og deres behov. Vi tilbyr lån, kredittkort og sparing i Norge, Sverige og Finland. Banken vurderer for tiden ekspansjon til andre markeder. Komplett Bank har 150 ansatte som hele tiden jobber etter våre verdier; fleksibel, ambisiøs, kompetent og effektiv


Søknadsfrist: 18. august


Arbeidssted: Lysaker

Jobbtype: Legal Manager

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Bank- og finansbransjen er i stadig utvikling. Økende konkurranse fra nye aktører, og nye krav fra kunder og myndigheter, krever hurtig omstilling og stor grad av innovasjon. Som en av to juridiske rådgivere i banken vil du som Legal Manager bistå både ledelsen og virksomheten ellers med rådgiving og juridiske vurderinger. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til et bredt spekter av juridiske utfordringer / problemstillinger i de landene banken opererer. Kompleksiteten vil variere fra enkle spørsmål til tyngre vurderinger hvor man ved behov jobber sammen med eksterne rådgivere. Banken har en egen compliance-avdeling som er organisatorisk adskilt fra juridisk avdeling.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Aktivt delta i bankens utviklings- og ekspansjonsprosjekter for å sikre at juridisk risiko håndteres på en fornuftig og proaktiv måte
 • Juridiske vurderinger i forbindelse med kontraktsarbeid
 • Bistå bankens toppledelse med veiledning og råd
 • Støtte bankens compliance avdeling med tolking av aktuelt regelverk
 • Støtte bankens driftsavdelinger i det daglige, og gi trygghet for at juridisk risiko blir fornuftig håndtert
 • Holde deg oppdatert om kommende regelverk, samt bidra til at banken er godt forberedt når regelverket implementeres
 • Gi kurs og opplæring internt innenfor aktuelle temaer
 • Håndtere og følge opp innkjøp av eksterne juridiske råd
 • Stillingen inngår i bankens styresekretariat

Formell kompetanse:

 • Master rettsvitenskap/jusUtdanning fra Norge foretrekkes, men svensk og dansk utdanning kan også vurderes hvis du i tillegg har noe relevant arbeidserfaring i Norge

Arbeidserfaring:

 • 3 + års arbeidserfaring
 • Ønskelig med erfaring innen bank/finans, gjerne inkasso/innfordring evt. fra andre tungt regulerte bransjer. Erfaring fra IT-bransjen kan også være aktuelt

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Fokusert på effektivitet og gjennomføring
 • Proaktiv, ta tak i problemer og sikre fornuftige løsninger
 • Holde roen og være balansert under stress
 • Gode samarbeidsevner på alle nivåer, internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig – må beherske engelsk som arbeidsspråk
 • Ønsker å jobbe med oppgaver på tvers av de nordiske landene

Om mulighetene / Hvorfor jobbe hos oss?

Som jurist i Komplett Bank vil du jobbe med alle juridiske problemstillinger som en nordisk bank er utsatt for. Du vil løse utfordringene sammen med kollegaer som er innstilt på å støtte deg og sikre at du opplever mestring og suksess. Du vil få tid og rom til å utvikle deg både som menneske og fagperson. Miljøet er uformelt, takhøyden er stor, og dersom du trives med å ta ansvar og kan balansere selvstendig arbeid med utadvendt, rask bistand til kollegaer, så vil du føle deg hjemme hos oss. I Komplett Bank er det en flat organisasjonsstruktur med fokus på åpen og konstruktiv kommunikasjon. Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling, likestilling og mangfold, innovasjon – og ikke minst et sosialt miljø med flere sosiale aktiviteter i løpet av året som er med på å styrke miljøet og samarbeidskulturen internt. I tillegg har vi konkurransedyktige betingelser.

Ved spørsmål om stillingen. Kontakt:

Cathinka Nielsen
Partner
Cathinka.nielsen@humandrive.no
+4790535156

Knut Aulund
Partner
knut.aulund@humandrive.no
+4790082532

Powered by Labrador CMS