ADVOKATJOBB:

Jurist - fagansvarlig depot

Søknadsfrist: 25. januar

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 177-årige tilstedeværelse i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1 125 ansatte og en forretningskapital på 196 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.


Søknadsfrist: 25. januar


Arbeidssted: Hamar

Jobbtype: Jurist - fagansvarlig depot

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi søker en jurist med gode samarbeidsevner, interesse for finansieringsområdet og ønske om å bidra til kvalitet og videreutvikling innenfor et fagområde som er i rask endring.

Salgs- og distribusjonsstøtte (SDS) Kreditt har ansvar for produksjon og kontroll av låne- og sikkerhetsdokumenter, etablering av sikkerheter og utbetaling av lån til bankens kunder, både personkunder og bedriftskunder. Avdelingen har ansvar for bankens depot og skal gi faglig støtte til forretningsdivisjonene innenfor depotområdet. Vi har stor bredde i arbeidsoppgavene, med forskjellig kompleksitet og ulike krav til kompetanse. Dette gir medarbeiderne våre en aktiv hverdag med mange utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Fagansvarlig depot rapporterer til leder SDS Kreditt. Arbeidsted er Hamar.

Arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig er du en sentral ressurs for å sikre god kvalitet i avdelingens arbeidsprosesser, samtidig som det legges til rette for digitalisering og automatisering. Dette innebærer at du må

 • Holde deg oppdatert på relevant lovgivning og rettsutvikling
 • Bidra i utarbeidelse og kvalitetssikring av rutinebeskrivelser for å sikre at avdelingens arbeidsprosesser er i samsvar med gjeldende lovkrav og bankens interne policy og retningslinjer
 • Bidra ved implementering av nye systemløsninger
 • Ta del i kredittproduksjonen, primært på område for bedriftsmarked
 • Veilede og gi faglig støtte internt i avdelingen
 • Initiere og gjennomføre opplæringstiltak
 • Samhandle godt med forretningsdivisjonene og være en faglig ressursperson innenfor depotområdet
 • Bidra til kvalitetssikring av leveranser og tjenester med grunnlag i retningslinjer for internkontroll

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Arbeidserfaring vektlegges, gjerne fra bank/finans
 • God innsikt i eller spesiell interesse for juridiske fagområder som panterett, selskapsrett, avtalerett m.v.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Lagspiller og god på mellommenneskelige relasjoner
 • Kvalitetsbevisst
 • Selvstendig beslutningstager
 • God gjennomføringsevne
 • Resultatorientert, planmessig og strukturert
 • Tydelig i kommunikasjon
 • Stor arbeidskapasitet
 • Godt humør og mestrer høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God opplæring.
 • Konkurransedyktig lønn og ansattordninger.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hilde Marthinsen
Stillingstittel: leder
Telefon: 993 66 997

Powered by Labrador CMS