ADVOKATJOBB:

SINTEF søker juridisk direktør

Søknadsfrist: Snarest

SINTEF er 2000 dedikerte medarbeidere som daglig bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger for våre kunder verden over. for å skape teknologi for et bedre samfunn, som også er vår visjon. Vi har vært den ledende forsknings- og innovasjonspartneren for norsk næringsliv i 70 år, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi er også kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke.


Søknadsfrist: Snarest


Arbeidssted: Oslo / Trondheim

Jobbtype: Juridisk direktør

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

SINTEF er en høyteknologisk kunnskapsbedrift med en flersidig forretningsmodell rundt forskning og innovasjon. Dette stiller høye krav til juridisk og kommersiell innsikt. Vår omsetning på om lag 3,5 milliarder kroner er et resultat av en rekke inntektsformer; fra direkte forsknings- og innovasjonsoppdrag for små og store bedrifter i mange ulike bransjer, til store, internasjonale og mangeårige konsortieavtaler med finansiering fra blant annet EU og Norges forskningsråd. For å realisere vår visjon er en stor og ledende portefølje av laboratorier og testarenaer nødvendig. Vi investerer derfor betydelig i dette årlig. SINTEF kommersialiserer også egen teknologi og har flere investeringer i såkornfond.

Vår virksomhet stiller følgelig store krav til juridiske bidrag i strategier for kontrakter, beskyttelse og vedlikehold av immaterielle rettigheter, samt etterlevelse av regelverkene for statsstøtte, eksportkontroll, personvern, offentlige tildelings- og konsesjonsprosesser med mer.

Som juridisk direktør i SINTEF vil du ha et overordnet ansvar for strategi og risikohåndtering på det juridiske plan. Du vil også være sentral i de operative prosessene rundt kontraktsinngåelse og -etterlevelse, virksomhetsstyring, samt arbeide med compliance i vid forstand.

Vi er i dag en kundenær og relativt desentralisert organisasjon. En viktig del av din hverdag blir derfor å lede vår samhandling mot felles arbeidsprosesser, datasystem, og etterlevelsestiltak som reduserer risiko og understøtter flerfaglig samarbeid i SINTEF samtidig som vi fortsatt skal være både tjeneste- og brukerorientert.

Som juridisk direktør vil du lede juridisk konsernstab og rapportere til visekonsernsjef. Du vil også være leder og ansvarlig for kontraktsforum i SINTEF. Dette forumet både består av jurister og personer med andre fagbakgrunner. Sammen med dem bidrar du til felles forståelse for gode arbeidsprosesser internt. Vi er også en betydelig innkjøper av juridiske tjenester, som vil koordineres av deg.

Som SINTEFs nye juridiske direktør er du en tydelig leder med ambisjoner, god organisasjonsforståelse og tilsvarende gjennomføringsevne. SINTEF vil gi deg omfattende utviklingsmuligheter i stillingen.

For oss er det viktig at du har god formell juridisk kompetanse, erfaring fra både kontraktsforhandlinger og større organisasjoner. Du drives av å finne god organisering av støtteprosesser og har et godt blikk for strategi og kultur.

Arbeidssted Trondheim eller Oslo.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor SINTEF i prosessens innledende del.For nærmere informasjon om stillingen kontakt partner i Visindi Trondheim AS, Jo Skjelstad, tlf. 414 31 954 eller rådgiver Renèe Davadi,
tlf. 988 94 662. Du kan også kontakte visekonsernsjef i SINTEF,
Reidar Bye på tlf. 970 74 306.

Powered by Labrador CMS